Klasse! 1-2

Klasse! 1 (nyn) (Heftet)

Tysk I, Vg1

Forfatter:

Simen Braaten og Mona Gundersen-Røvik

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 167
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202525347
Kategori: Tysk 1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Tysk 1
Nivå: Vg1
Komponent: Alt-i-ett-bok
Om utgivelsen Klasse! 1 (nyn)

Klasse! 1 er den første av to bøker som dekker læreplanen for fremmedspråk nivå I, Vg1 og Vg2.

Klasse! 1

 • har tekster fra situasjoner elevene naturlig kan oppleve
 • får elevene til å snakke og skrive om ting de bryr seg om
 • legger vekt på sammenhengen mellom tysk og språk elevene kan fra før
 • inviterer dem til å lete etter mønstre i språket og å ta dem i bruk
 • presenterer et tysktalende Europa de kan interessere seg for
 • er strukturert, oversiktlig og godt tilpasset elevenes forutsetninger og ambisjoner

Klasse! 2 kommer i 2018.

Klasse! 1

For aktivitet, engasjement og kunnskap

Forfatternes mål med Klasse! 1 er at elevene skal bli aktive og engasjerte brukere av moderne tysk språk, og at de gjennom arbeidet med boken og nettstedet skal få en opplevelse av og interesse for det tysktalende Europa.
Tekstene og oppgavene legger vekt på at elevene skal tilegne seg kunnskap om mennesker og samfunn, geografi, historie, hverdagsliv og tradisjoner i de tyskspråklige landene, og språklig verktøy for å kunne kommunisere om sitt eget land.

Faste elementer gir struktur til opplæringen

Klasse! 1 består av 10 leksjoner. Hver leksjon er bygget opp rundt et hovedtema som blir formidlet gjennom ulike teksttyper. Hver leksjon inneholder også tre faste elementer med tilknytning til temaet:
• «Fakten»: korte faktaopplysninger om temaet
• «Kennst du sie/ihn»: en kort presentasjon av en tyskspråklig person med tilknytning til temaet
• «Sprachhilfe»: ord og uttrykk som er til hjelp når elevene skal løse oppgavene i leksjonen.

Oppgaver og grammatikk
Oppgavene til leksjonene er mange og varierte. Tekstforståelse, oppgaver knyttet til uttale og lytting/lytteforståelse, oppgaver som trener muntlige, skriftlige og digitale ferdigheter, Landeskunde, oppgaver som øver ord, uttrykk og tallforståelse og grammatikk. Læreverket har både induktiv og deduktiv tilnærming til innlæring av grammatikk. Alle leksjonene inneholder korte grammatiske forklaringer knyttet direkte til grammatikkøvingene og henvisning til mer utdypende forklaring i minigrammatikken.

Høytidene
Bakerst i boken blir de viktigste høytidene kort presentert, slik at disse kan brukes når det faller naturlig. På fagnettstedet til Klasse! 1 vil en finne ekstra materiale knyttet til høytidene. Alle leksjonene inneholder en lytteøving som er knyttet til leksjonens tema. De fem første leksjonene har uttaleøvinger. Bakerst i boken er det minigrammatikk og alfabetisk ordliste.

Klasse! 1 på nett
Nettsiden til verket er todelt: et gratis og åpent elevnettsted og en lærernettsted som krever lisens.

Elevnettstedet inneholder blant annet:
• Interaktive grammatikk- og språkøvinger
• Uttaleøvinger (gratis nedlastbare lydfiler til de 5 første kapitlene) – med oppgaver
• Selvevalueringsskjema til hver leksjon
• Annet tilleggsstoff til utdyping av leksjonstema

Lærernettstedet inneholder blant annet:
• Transkript, oppgaver og fasit til lytteøvingene
• Fasit til oppgavene i boka
• Prøver etter annenhver leksjon
• Årsplan
• Alle foto i boka
• Annet tilleggsmateriell til bruk for læreren

Lydmateriell kan kjøpes på cdu.no.
Lyd på nett Elev inneholder: lesetekstene fra boken.
Lyd på nett Lærer inneholder: lesetekstene fra boken og lytteøvinger.

Til toppen

Andre utgaver

Klasse! 1. Unibok
Bokmål/Nynorsk Nettsted 2017

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Simen Braaten er som så mange andre nordmenn forelsket i Berlin. Som lærer ved Nordseter skole i Oslo og som lærebokforfatter arbeider han for at flere skal dele hans lidenskap også for det tyske språket. Han er opptatt av at elevene selv skal lete etter og se mønstre i språket, at de skal lære et språk de føler de har nytte av - et språk de vil få glede av i praksis.
Klasse! 1-2
Klasse! 1-2 er et nytt tyskverk for Nivå I skrevet av forfattere med solid forankring i skole og undervisning. Læreverket dekker læreplanen for fremmedspråk nivå I, Vg1 og Vg2. Klasse! 1 kom ut våren 2017 og Klasse! 2 våren 2018.

Klasse! 1-2

 • har tekster fra situasjoner elevene naturlig kan oppleve
 • får elevene til å snakke og skrive om ting de bryr seg om
 • legger vekt på sammenhengen mellom tysk og språk elevene kan fra før
 • inviterer dem til å lete etter mønstre i språket og å ta dem i bruk
 • presenterer et tysktalende Europa de kan interessere seg for
 • er strukturert, oversiktlig og godt tilpasset elevenes forutsetninger og ambisjoner