Klasse! 1-2. Tysk I (2017)

Klasse! 1 Elevnettsted (Nettsted)

Forfatter:

Simen Braaten og Mona Gundersen-Røvik

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2017
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202536374
Kategori: Tysk 1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Tysk 1
Nivå: Vg1
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Klasse! 1 Elevnettsted

Elevnettstedet til Klasse! 1 er åpent for alle uten innlogging og skal brukes som et supplement til læreboka.

Elevene finner blant annet uttaleøvinger med oppgaver til og en mengde interaktive grammatikk- og språkøvinger. Det finnes selvevalueringsskjemaer til hver leksjon og tilleggsstoff til utdyping av det enkelte leksjonstema i læreboka.

Nettstedet har Glosemesteren, hvor eleven kan øve på gloser fra Klasse! 1.

NewsTickers og i-Catchers rikholdige arkiver er også tilgjengelig på elevnettstedet. Leverandøren har lagt ned virksomheten og leverer ikke nytt stoff lenger, men det finnes mye stoff i arkivene som vil være til nytte for våre brukere. NewsTickers inneholder nyhetsklipp som er språklig enkle med tekst, lyd og oppgaver. i-Catcher er videoklipp med undervisningsopplegg.

Til toppen

Forfatter(e)

Simen Braaten er som så mange andre nordmenn forelsket i Berlin. Som lærer ved Foss vgs i Oslo, tidligere ved Nordseter skole, og som lærebokforfatter arbeider han for at flere skal dele hans lidenskap også for det tyske språket. Han er opptatt av at elevene selv skal lete etter og finne mønstre i språket, og at de skal lære et språk de tror de vil få nytte av i praksis. Braaten har studert ved Humboldt Universität zu Berlin og har sin MA i tysk språk fra UiO. I flere år har han også vært lærer på Sommerskolens tyskkurs i Berlin. Braaten er medforfatter av Echt! (tysk II), Klasse! (tysk I for videregående skole) og Jetzt (tysk I for ungdomsskole).

Mona Gundersen-Røvik underviser i tysk ved Molde videregående skole og har, foruten tysk l, ll og lll, engelsk og markedsføring og ledelse som undervisningsfag. Siden 2010 har hun også vært koordinator for tysk nivå 3 i Møre og Romsdal og hun har tidligere jobbet i næringslivet med utstrakt internasjonal kontakt med bl.a. det tyskspråklige området. Hun har tysk hovedfag fra UiO og en bachelor i Internasjonal business. Gundersen-Røvik er medforfatter av Echt! (tysk II), Klasse! (tysk I for videregående skole) og Jetzt (tysk I for ungdomsskole), og har revidert Deutsch Drei Digital (tysk III).

Klasse! 1-2. Tysk I (2017)

Klasse! oppdateres til fagfornyelsen og vil foreligge i ny utgave sommerne 2020. Klasse! legger vekt på at elevene skal bli aktive og engasjerte brukere av moderne tysk språk, og at de skal få en økt interesse og forståelse for et tysktalende Europa. Læreverket får nytt design og nettressurser som inkluderer innlest tekst, integrert ordbok og gode funksjoner som gir mange muligheter for lærere og elever.

Klasse!
er et tyskverk for Nivå I skrevet av forfattere med solid forankring i skole og undervisning, og er godt tilpasset elevenes nivå.