Klagens ABC (Heftet)

Boken Klagesangene i dens samtid og ettertid

Forfatter:

Gard Granerød

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 313
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202773304
Kategori: Religion
Fag: Religion
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Klagens ABC

Denne boken er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no

Klagens ABC: Boken Klagesangene i dens samtid og ettertid
analyserer den bibelske boken Klagesangene. Sentralt står spørsmålene: Hvordan kan vi oversette den hebraiske teksten og samtidig ta hensyn til grunntekstens poetiske virkemidler og innsikter fra nyere forskning på bibelhebraisk grammatikk? Hva er diktenes litterære form og innhold? Hvordan har lesere lest, forstått og brukt Klagesangene gjennom dens resepsjonshistorie?

Forfatteren drøfter Klagesangenes litterære form, dens religionshistoriske, teologiske og historiske innhold og dens kontekster. I tillegg drøftes utvalgte stasjoner langs Klagesangenes nomadiske vandring gjennom resepsjonshistorien. Boken kombinerer historisk-kritiske, litterære og formkritiske metoder. De fem diktene i Klagesangene analyseres ut fra kategoriene orientering (en tilværelse i likevekt), desorientering (en virkelighet ute av balanse) og nyorientering (en tilværelse hvor likevekten er gjenopprettet), inspirert av Walter Brueggemanns salmetypologi. På grunnlag av en nitid filologisk analyse av den hebraiske teksten presenterer forfatteren en ny, transparent norsk oversettelse. Et kjennetegn ved oversettelsen er at den i flere tilfeller forstår hebraisk perfektum (qatal) som en såkalt prekativ perfektum («bønneperfektum»).

Klagens ABC henvender seg til teologi- og religionsstudenter, forskere, kirkelige medarbeidere, legfolk og alle som interesserer seg for Bibelens klagelitteratur og gudsbilder i et teologisk og religionshistorisk perspektiv.

Til toppen

Andre utgaver

Klagens ABC
Bokmål Open Access 2022
Forfatter(e)

Gard Granerød jobber som professor i Den hebraiske bibelen / Det gamle testamentet ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn.