Kjønn og rett (Heftet)

Kvinne-, kjønns- og likestillingsperspektiver i jusstudiet

Forfatter:

I. Ikdahl, A. Hellum, J. Asland, H. Bruserud, M. A. Hjort, B. G. Jonassen og M.-L. Skilbrei (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 430
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202766733
Kategori: Juridiske fag
Fag: Juridiske fag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kjønn og rett

Kvinne-, kjønns- og likestillingsperspektiver på retten har en lang tradisjon som forskningsfelt på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Retten regulerer rettigheter og plikter, rettsvern og straff – den kan skape, opprettholde og endre samfunnets fordeling av makt og ressurser mellom individer og grupper. En viktig del av samfunnsoppdraget til juristutdanningen er å skape forståelse for hvordan rettslige strukturer, regler og avgjørelser kan føre til – eller motvirke – ulikhet og diskriminering.

Denne boken bringer ulike typer kjønnsperspektiv inn i en rekke av fagene som inngår i rettsvitenskapen. Artiklene omfatter både privatrettslige og offentligrettslige emner, som familierett, forvaltningsrett, velferdsrett, avtalerett, selskapsrett og strafferett. Boken inneholder også kjønnsperspektiv på tverrgående fag som rettsfilosofi, rettssosiologi, kriminologi, rettsøkonomi og yrkesetikk for jurister.

Kjønn og rett: Kvinne-, kjønns- og likestillingsperspektiver i jusstudiet er skrevet primært med tanke på jusstudenter, men er relevant for alle som interesserer seg for forholdet mellom juss, kjønn, samfunn og politikk.

Til toppen

Andre utgaver

Kjønn og rett
Bokmål Open Access 2022
Forfatter(e)

Anne Hellum er professor i kvinnerett ved Institutt for offentlig rett og leder for Avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD) ved Universitetet i Oslo. Hun har opprettet og vært ansvarlig lærer for fagene internasjonal kvinnerett, likestillings- og diskrimineringsrett og rettsantropologi. I tillegg til å lede den fakultetsoppnevnte arbeidsgruppen om integrasjon av kjønn og rett i jusstudiet ved UiO, har hun ledet NORHED I-prosjektet som stod for integrering av kvinne-, kjønns- og likestillingsperspektiv i undervisningen ved fire juridiske fakulteter i sørlige og østlige Afrika.

Ingunn Ikdahl er professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Hun er ansvarlig faglærer i velferdsrett og trygderett, og underviser også i diskrimineringsrett, menneskerettigheter og metode. Ikdahl er med i forskningsprosjekter om helsetjenester i fengsel, velferdsstatens rolle etter 22. juli, digital velferdsstat og internasjonal trygderett, og leder forskergruppen Velferd, rettigheter og diskriminering (VERDI).