Kirkelig organisering og ledelse av Harald Askeland og Stephen Sirris (Open Access)
Open Access

Kirkelig organisering og ledelse (Open Access)

Et verdibasert og praksisorientert perspektiv

Forfatter:

Stephen Sirris og Harald Askeland (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2021
Kopibeskyttelse: Vannmerket
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202706234
Kategori: Organisasjon og ledelse , Religion og Samfunnsfag
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Organisasjon og ledelse, Religion, Samfunnsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kirkelig organisering og ledelse

Kirkelig organisering og ledelse: Et verdibasert og praksisorientert perspektiv gir ny forståelse av organisering og ledelse i Den norske kirke. Hva er særegent ved ledelse og lederroller i Den norske kirke? Hvordan kan kirkelig organisering målbære kirkens oppdrag? Disse spørsmålene er aktualisert med overgangen fra statskirke til selvstendig folkekirke, indre reformer og utviklingen av ny kirkeordning.

Antologiens artikler analyserer utviklingstrekk som demokratisering, profesjonalisering og styrking av kirkens forvaltningsorganisasjon. Den empiriske utforskningen av kirkefeltet tar utgangspunkt i studier av organisering og ledelse, noe som muliggjør en dialog mellom det særegne i kirkekonteksten og allmenn organisasjonsteori.

Boken belyser kirkens egenart empirisk ekklesiologisk og organisasjonsteoretisk. Forfatterne anlegger et verdibasert og praksisorientert perspektiv. Dette tar høyde for kirkens identitet og verdier som et religiøst fellesskap, og som en organisasjon med omfattende virksomhet og ledelsespraksiser som utfoldes.

Boken retter seg særlig mot studenter ved utdanningene som kvalifiserer til kirkelig tjeneste, samt kirkeansatte, kirkeledere og rådsmedlemmer. For organisasjons- og ledelsesforskere vil boken gi en innføring i kirkefeltet og kirkekonteksten.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Harald Askeland er professor ved VID vitenskapelige høgskole. Han er cand. sociol., dr. philos. & ph.d. Askeland jobber med mastergradsprogrammet i verdibasert ledelse, og har tidligere vært rektor ved Diakonhjemmet høgskole. Han har publisert flere bøker og kapitler, og en rekke artikler og forskningsrapporter innenfor områdene organisasjonsforståelse, reform og endringsledelse, samt lederes roller og ledelse i praksis.

Stephen Sirris (PhD) er professor i organisasjons- og ledelsesfag og leder ved Senter for verdibasert ledelse og innovasjon, VID vitenskapelige høgskole. Sirris har særlig forsket på verdier, organisasjonsidentitet, samt ledelse av profesjonelt og frivillig arbeid i ulike sivilsamfunnsorganisasjoner.

Mildrid Fiske, master i verdibasert ledelse fra VID vitenskapelige høgskole, er kirkeverge i Kristiansund. Hun har bred og lang ledererfaring fra ulike organisasjoner. I sitt mastergradsprosjekt forsket hun på kirkevergers lederrolle med vekt på rollens utvikling de siste to tiår.

Frank Grimstad, cand.philol., er høgskolelektor emeritus ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag, VID vitenskapelige høgskole, Oslo. Han har arbeidserfaring som kateket, avdelingsleder i Kirkerådet og som administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Han har lang erfaring som foreleser innenfor kirkelig ledelse og organisering og som forfatter av artikler og veiledningsmateriell.

Åslaug Styve Mjånes, master i verdibasert ledelse fra VID vitenskapelige høgskole, arbeider som seniorkonsulent ved HR-avdelingen ved Universitetet i Bergen. Hun har lang yrkeserfaring fra Den norske kirke, blant annet fem år som assisterende kirkeverge i Voss kirkelige fellesråd. I sitt mastergradsprosjekt forsket hun på sentrale sider ved lokale kirkelige lederroller med vekt på proste- og kirkevergerollen.