Kilden (Heftet)

Ny kompetanse til å hjelpe mennesker på avveie i sitt eget liv

Forfatter:

Ujagar Sakhi og Grethe Nordhelle

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 264
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202389949
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Psykologi og psykiatri , Sosial- og omsorgsfag og Lærerutdanning
Fag: Lærerutdanning, Psykologi og psykiatri, Sosial- og omsorgsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kilden
Hvilken personlig og profesjonell kompetanse trengs for å bistå mennesker som av ulike årsaker har behov for å etablere en ny identitet og komme seg videre i livet? Både litteratur og fagfolk reflekterer over spørsmålet, men viser sjelden til hva man kan gjøre i praksis.

Kilden – ny kompetanse til å hjelpe mennesker på avveie i sitt eget liv er skrevet for dem som arbeider i, eller forbereder seg til, et yrke som krever samhandling med andre mennesker. Boka er spesielt rettet mot profesjonsutøvere og studenter innenfor sosial- og helsefagene, psykologi og pedagogikk, samt videreutdanninger.

Til toppen

Forfatter(e)
Grethe Nordhelle er psykolog og advokat. Hun har lang erfaring sompsykologisk rådgiver, mekler og terapeut, og er ansatt som førstelektor ved Diakonhjemmets Høgskole i Oslo. Nordhelle har utgitt flere fagbøker og har egen praksis.
Ujagar Singh Sakhi er cand. polit. Han har undervist ved flere lærerhøgskoler, var grunnlegger og daglig leder ved Kilden Aktivitetssenter i Skedsmo kommune i 29 år. Sakhi har i dag privat praksis som psykologisk rådgiver.