Kaleido 1-4

Kaleido 3 Lese- og språkbok A (Innbundet)

Forfatter:

Ronny Johansen og Marte Jørgensen Tovsrud

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 162
Illustratør: Hvattum, Martin Mauseth
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
Originaltittel: Kaleido 3 Lese- og språkbok A
ISBN: 9788202459642
Kategori: Norsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Norsk
Nivå: 3. trinn
Komponent: Tekstbok
Om utgivelsen Kaleido 3 Lese- og språkbok A

Kaleido 3 Lese- og språkbok A utnytter mangfoldet i teksttyper på en gjennomtenkt måte. Ved å gå i dybden med ulike eksempeltekster får elevene kunnskap om strukturen i teksten, og de blir selv i stand til å skrive tilsvarende tekster.
Språklige emner og grammatikk følger kapitlenes struktur på en systematisk og logisk måte. Hvert kapittel har også en grundig gjennomgang av en utvalgt lesestrategi.

I Kaleido 3 Lese- og språkbok A finner dere tekster som skal:

- gi gode leseopplevelser
- trene leseforståelse
- gi trening og bedre leseflyt
- gi mulighet til å øve lesestrategier
- gi opplevelse, motivasjon og mening
- være eksempler for egen skriving
- lære elevene om noen av de formelle sidene ved språket

Til toppen

Andre utgaver

Kaleido 3 Lese- og språkbok A
Bokmål Innbundet 2015
Forfatter(e)
Ronny Johansen er høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han underviser i norsk, hovedsakelig på Grunnskolelærerutdanningen 1. til 7. trinn. Han har lang erfaring fra barneskolen, og er særlig opptatt av elevenes tekstskaping og utvikling av deres skrivekompetanse.
Marte Jørgensen Tovsrud er utdannet lærer med fordypning i norsk og norsk som andrespråk. Hun jobber ved Tiurleiken skole i Oslo og har mange års erfaring som kontaktlærer på 1. til 4. trinn. I det daglige er hun spesielt opptatt av skriving som grunnleggende ferdighet. I tillegg til arbeidet i klassen deltar hun blant annet i en ressursgruppe i Skrivesenterets (Høgskolen i Sør-Trøndelag) arbeid med utvalgsprøver i skriving.
Kaleido 1-4
KALEIDO er Cappelen Damms norskverk for barnetrinnet. Med Kaleido viderefører vi vår solide posisjon innen leseopplæringen. Vi legger fortsatt vekt på arbeidet med lesestrategier og metoder som veiledet lesing, men i Kaleido inkluderer vi også skriving fra første stund!