Kaleido 1-4

Kaleido 3 Arbeidsbok B (Heftet)

Forfatter:

Ronny Johansen og Marte Jørgensen Tovsrud

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 143
Illustratør: Hvattum, Martin Mauseth
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202459703
Kategori: Norsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Norsk
Nivå: 3. trinn
Komponent: Arbeidsbok
Om utgivelsen Kaleido 3 Arbeidsbok B
Kaleido 3 Arbeidsbok B er tett knyttet til innholdet i lese- og språkboka. Her jobber elevene blant annet med leseforståelse, utvalgte språklige emner, grammatikk og eksempeltekster i ulike sjangre.

I Kaleido 3 Arbeidsbok B, fins
• oppgaver som trener leseforståelse
• oppgaver som trener spesifikke lesestrategier
• eksempeltekster og skriverammer for å planlegge egen tekst
• oppgaver hvor elevene skal øve på konkrete språklige emner
• andre språkstimulerende oppgaver og små skriveoppdrag

Oppgavene i arbeidsboka krever tydelig gjennomgang og veiledning
fra læreren.
Oppslagene om lesestrategi og eksempeltekst skiller seg fra de andre
oppgavene i boka. Klassen bør har jobbet med de aktuelle sidene i
leseboka først. Det er også en fordel om lærer veileder underveis og
modellerer oppgavene for klassen i tavleboka.
Målet med oppgavene bør alltid være klart for eleven. Vi syns det er
viktig at barna forstår hensikten med å skrive, og at de opplever å få
uttrykke seg gjennom tekst. Selv om rettskrivingen ikke er helt på plass
ennå, skal tredjeklassingen oppleve å formidle noe skriftlig.


For å oppnå best mulig kvalitet på opplæringen anbefaler vi at arbeidsboka brukes i
sammenheng med tilhørende kapittel i leseboka.

Til toppen

Andre utgaver

Kaleido 3 Arbeidsbok B
Bokmål Heftet 2015
Forfatter(e)
Ronny Johansen er høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han underviser i norsk, hovedsakelig på Grunnskolelærerutdanningen 1. til 7. trinn. Han har lang erfaring fra barneskolen, og er særlig opptatt av elevenes tekstskaping og utvikling av deres skrivekompetanse.
Marte Jørgensen Tovsrud er utdannet lærer med fordypning i norsk og norsk som andrespråk. Hun jobber ved Tiurleiken skole i Oslo og har mange års erfaring som kontaktlærer på 1. til 4. trinn. I det daglige er hun spesielt opptatt av skriving som grunnleggende ferdighet. I tillegg til arbeidet i klassen deltar hun blant annet i en ressursgruppe i Skrivesenterets (Høgskolen i Sør-Trøndelag) arbeid med utvalgsprøver i skriving.
Kaleido 1-4
KALEIDO er Cappelen Damms norskverk for barnetrinnet. Med Kaleido viderefører vi vår solide posisjon innen leseopplæringen. Vi legger fortsatt vekt på arbeidet med lesestrategier og metoder som veiledet lesing, men i Kaleido inkluderer vi også skriving fra første stund!