Kaleido 1-4

Kaleido 2 Arbeidsbok A (Heftet)

Forfatter:

Ronny Johansen og Marte Jørgensen Tovsrud

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 88
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202408671
Kategori: Norsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Norsk
Nivå: 2. trinn
Komponent: Arbeidsbok
Om utgivelsen Kaleido 2 Arbeidsbok A

I Kaleido 2 Arbeidsbok A fins

- oppgaver som trener leseforståelse
- oppgaver der elevene skal øve på konkrete språklige emner
- eksempeltekster med klare skriverammer
- andre stimulerende oppgaver

Oppgavene i arbeidsboka krever tydelig gjennomgang og veiledning fra læreren.

Eksempeltekstene skiller seg ut fra de andre oppgavene. De forutsetter at elevene sammen med læreren har jobbet med det aktuelle kapitlet i leseboka. Det er også en fordel om læreren har modellert oppgaven for klassen i tavleboka.

Målet med oppgavene bør alltid være klart for eleven. Det er viktig at barna forstår hensikten med å skrive, og at de opplever å få uttrykke seg gjennom tekst. Selv om rettskrivingen ikke er helt på plass ennå, har 7 og 8-åringen noe å formidle!

Til toppen

Forfatter(e)

Ronny Johansen er høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han underviser i norsk, hovedsakelig på Grunnskolelærerutdanningen 1. til 7. trinn. Han har lang erfaring fra barneskolen, og er særlig opptatt av elevenes tekstskaping og utvikling av deres skrivekompetanse.

Marte Tovsrud Syverinsen er utdannet lærer med fordypning i norsk, og norsk som andrespråk. Marte har en praktisk-estetisk faglærerutdanning i bunnen, og er opptatt av å legge til rette for meningsfylt og utforskende arbeid. Hun jobber i dag ved Rønningen skole i Asker og har mange års erfaring som kontaktlærer og språkveileder på 1.– 4. trinn. Marte var også en av forfatterne på læreverket Kaleido, og har holdt flere kursrekker knyttet til lesing og skriving i begynneropplæringen.

Kaleido 1-4
KALEIDO er Cappelen Damms norskverk for barnetrinnet. Med Kaleido viderefører vi vår solide posisjon innen leseopplæringen. Vi legger fortsatt vekt på arbeidet med lesestrategier og metoder som veiledet lesing, men i Kaleido inkluderer vi også skriving fra første stund!