Kaleido 1-4

Kaleido 1-4 Digital Elevnettsted (Nettsted)

Gratis tilleggsressurs uten innlogging

Forfatter:

Torill Andersen og Ronny Johansen

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2013
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202435189
Kategori: Norsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Norsk
Varighet: Fram til 31.08.2021
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Kaleido 1-4 Digital Elevnettsted

Kaleido nettsted er organisert i tre hovedområder:

· Lek med språket
· Oppgaver til boka
· Lærerens side - med inngang til tavlebøker, leselekser og flere oppgaver til kopiering

Kaleido Digital for elevene har oppgaver til alle kapitlene i lese- og skriveboka. I tillegg kommer et bredt utvalg av ulike språkleker.

Kaleido Digital for læreren har inngang til tavlebøkne, flere oppgaver til kopiering, samt leselekser på tre nivåer som supplerer leseleksene i boka.

Adresse til elevnettstedet: http://kaleido1-4.cdu.no

Til toppen

Forfatter(e)
Torill Andersen er utdannet allmennlærer. Hun har jobbet i skolen siden 1997 og har hatt 1. trinn seks ganger. Hun er opptatt av grunnleggende lese- og skriveopplæring, og brenner for en variert og tilpasset undervisning der elevenes interesser og ressurser står i sentrum.
Ronny Johansen er høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han underviser i norsk, hovedsakelig på Grunnskolelærerutdanningen 1. til 7. trinn. Han har lang erfaring fra barneskolen, og er særlig opptatt av elevenes tekstskaping og utvikling av deres skrivekompetanse.
Kaleido 1-4
KALEIDO er Cappelen Damms norskverk for barnetrinnet. Med Kaleido viderefører vi vår solide posisjon innen leseopplæringen. Vi legger fortsatt vekt på arbeidet med lesestrategier og metoder som veiledet lesing, men i Kaleido inkluderer vi også skriving fra første stund!