Juss og samfunn 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Juss og samfunn 2 Unibok (LK20) (Nettsted)

Digital lærebok i rettslære 2

Forfatter:

Alf Marcus Wiegaard

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 421
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202740641
Kategori: Rettslære 2
Læreplan: Fagfornyelsen
Lisenstype: Enkeltlisens
Fag: Rettslære 2
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg3
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Juss og samfunn 2 Unibok (LK20)

Juss og samfunn 2 Unibok (LK20) er den digitale utgaven av læreboka til rettslære 2 i et brukervennlig format og verktøy som støtter opp under elevenes leseforståelse. Lisensen varer i ett skoleår.

Juss og samfunn 2 åpner med en grundig introduksjon av juridisk metode. Metodekapitlet gir elevene verktøyet de trenger for å jobbe systematisk med de ulike rettsemnene. Elevene får innsikt i de rettslige forholdene som gjelder mellom de ulike partene i samfunnet. De får kunnskap om rettskildene og blir trent i bruk av gjeldende rett og å tenke juridisk og bruke metodelæreren i møte med ulike rettsspørsmål. I tråd med temaet demokrati og medborgerskap, fremheves rettsreglenes betydning for et velfungerende demokrati, og hvordan rettsstatsprinsipper og menneskerettigheter ligger til grunn for vårt liberale demokrati. Til læreverket følger det egne digitale ressurser for elev og lærer med oppgaver og fordypning og støtte til undervisningen, se www.jussogsamfunn.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese boka på alle digitale flater – også mobil. Unibok er enkel å bruke og har flere gode verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka. At elevene kan arbeide godt med teksten samtidig som de leser på digitale flater er viktig for elevenes leseforståelse viser internasjonal forskning.

En egen tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Søkefunksjonen er god og tilgjengeliggjør fagstoffet for elevene når de skal løse oppgaver. Det er enkelt å notere og markere i teksten og sentrale fagbegreper er markert og har egne oppslag i teksten. Cappelen Damms bokmål og nynorsk ordbok er innebygd i uniboka.

Til toppen

Forfatter(e)

Alf Marcus Wiegaard er hovedforfatter av læreverket Juss og Samfunn til faget rettslære i videregående skole. Wiegaard er jurist fra Universitetet i Oslo, og har også en master i Antikk kultur og klassiske språk.
Han er universitetslektor i jus på Universitetet i Sørøst-Norge (USN), og driver i tillegg egen advokatpraksis i Oslo der han i mer enn 15 år har jobbet med saker innenfor bl.a. arbeidsrett, kontraktsrett og arve- og familierett.

Juss og samfunn 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)
Læreverket Juss og samfunn 1 og 2 dekker alle kompetansemålene til programfaget rettslære i videregående skole og følger læreplanen LK20 i fagfornyelsen. Juss og samfunn er et læreverk som tar rettslære som fag på alvor og egner seg dermed også godt som introduksjon til juss og videre studier.