Juss og samfunn 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Juss og samfunn 2 (LK20) (Heftet)

Lærebok rettslære 2 programfag

Forfatter:

Alf Marcus Wiegaard

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 424
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
Oversatt av: Gausemel, Jan og Tove
ISBN: 9788202740429
Kategori: Rettslære 2
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Rettslære 2
Nivå: Vg3
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Juss og samfunn 2 (LK20)

Juss og samfunn 2 dekker alle kompetansemålene i programfaget rettslære 2 i videregående skole i fagfornyelsen og læreplanen LK20. Læreverket er elevnært, faglig og pedagogisk gjennomarbeidet og innrettet for praktisk bruk.

I læreverket Juss og samfunn får elevene en grundig innføring i rettskildelæren, og med det en nøkkel til systematisk og selvstendig arbeid med de rettslige problemstillingene som behandles. Juss og samfunn 2 åpner med en grundig introduksjon av juridisk metode. Metodekapitlet gir elevene verktøyet de trenger for å jobbe systematisk med de ulike rettsemnene.

Elevene får innsikt i de rettslige forholdene som gjelder mellom de ulike partene i samfunnet. De får kunnskap om rettskildene og blir trent i bruk av gjeldende rett og å tenke juridisk og bruke metodelæreren i møte med ulike rettsspørsmål.
I tråd med temaet demokrati og medborgerskap, fremheves rettsreglenes betydning for et velfungerende demokrati, og hvordan rettsstatsprinsipper og menneskerettigheter ligger til grunn for vårt liberale demokrati.

Juss og samfunn 1 og 2 Elevnettsted får eleven jobbe med fordypning i læringsstier som følger trinnene i juridisk metode. Lærernettstedet har nyttige ressurser som eksempelbesvarelser, løsningsforslag til case-oppgavene i boka og forslag til årsplan. Læreren kan følge elevenes arbeid, og gi tilbakemeldinger på lengre besvarelser.

Juss og samfunn 2 finnes også i digitale utgaver, som Brettbok og Unibok.

Til toppen

Forfatter(e)

Alf Marcus Wiegaard er hovedforfatter av læreverket Juss og Samfunn til faget rettslære i videregående skole. Wiegaard er jurist fra Universitetet i Oslo, og har også en master i Antikk kultur og klassiske språk.
Han er universitetslektor i jus på Universitetet i Sørøst-Norge (USN), og driver i tillegg egen advokatpraksis i Oslo der han i mer enn 15 år har jobbet med saker innenfor bl.a. arbeidsrett, kontraktsrett og arve- og familierett.

Juss og samfunn 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)
Læreverket Juss og samfunn 1 og 2 dekker alle kompetansemålene til programfaget rettslære i videregående skole og følger læreplanen LK20 i fagfornyelsen. Juss og samfunn er et læreverk som tar rettslære som fag på alvor og egner seg dermed også godt som introduksjon til juss og videre studier.