Juss og samfunn 2 Brettbok (LK20) av Alf Marcus Wiegaard (Nettsted)
product-metadata.product-detail.tabletBook

Juss og samfunn 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Juss og samfunn 2 Brettbok (LK20) (Nettsted)

Digital lærebok i rettslære 2

Forfatter:

Alf Marcus Wiegaard

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202740610
Kategori: Rettslære 2 og Videregående
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Rettslære 2
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Juss og samfunn 2 Brettbok (LK20)

Juss og samfunn 2 Brettbok (LK20) er den digitale utgaven av læreboka i PDF-format. Juss og samfunn 2 dekker kompetansemålene i læreplanen (LK20) for programfaget rettslære 2.

Juss og samfunn 2 åpner med en grundig introduksjon av juridisk metode. Metodekapitlet gir elevene verktøyet de trenger for å jobbe systematisk med de ulike rettsemnene. Elevene får innsikt i de rettslige forholdene som gjelder mellom de ulike partene i samfunnet. De får kunnskap om rettskildene og blir trent i bruk av gjeldende rett og å tenke juridisk og bruke metodelæreren i møte med ulike rettsspørsmål. I tråd med temaet demokrati og medborgerskap, fremheves rettsreglenes betydning for et velfungerende demokrati, og hvordan rettsstatsprinsipper og menneskerettigheter ligger til grunn for vårt liberale demokrati. Til læreverket følger det egne digitale ressurser for elev og lærer med oppgaver og fordypning og støtte til undervisningen, se www.jussogsamfunn.cdu.no.I Brettboka kan eleven gjøre egne notater, markere tekst, lage egne figurer, gjøre søk i teksten og benytte tekst-til-tale for opplesning av teksten. Brettbok-utgaven kan kjøpes på www.brettboka.no. Last ned Brettboka-appen for å komme i gang, eller se prøvekapitler her: http://brettboka.no/apps. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Les mer om læreverket Juss og samfunn 1 og 2 til Fagfornyelsen LK20 på cdu.no/vgs.

Til toppen

Forfatter(e)

Alf Marcus Wiegaard er hovedforfatter av læreverket Juss og Samfunn til faget rettslære i videregående skole. Wiegaard er jurist fra Universitetet i Oslo, og har også en master i Antikk kultur og klassiske språk.
Han er universitetslektor i jus på Universitetet i Sørøst-Norge (USN), og driver i tillegg egen advokatpraksis i Oslo der han i mer enn 15 år har jobbet med saker innenfor bl.a. arbeidsrett, kontraktsrett og arve- og familierett.

Juss og samfunn 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)
Læreverket Juss og samfunn 1 og 2 dekker alle kompetansemålene til programfaget rettslære i videregående skole og følger læreplanen LK20 i fagfornyelsen. Juss og samfunn er et læreverk som tar rettslære som fag på alvor og egner seg dermed også godt som introduksjon til juss og videre studier.