Juss og samfunn 1 og 2 | Rettslære

Juss og samfunn 1 Unibok (Nettsted)

Rettslære 1

Forfatter:

Alf Marcus Wiegaard

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 408
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202473228
Kategori: Rettslære 1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Rettslære 1
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Juss og samfunn 1 Unibok

Juss og samfunn 1 Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format. Lisensen er gyldig i 2 år slik at elevene har boka fram til de eventuelt tar eksamen også i rettslære 2.

Juss og samfunn 1 er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene til programfaget rettslære 1 i videregående skole. Til læreverket følger det også egne nettressurser med oppgaver og fordypning, se jussogsamfunn.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.

Til toppen

Forfatter(e)

Alf Marcus Wiegaard er hovedforfatter av læreverket Juss og Samfunn til faget rettslære i videregående skole. Wiegaard er jurist fra Universitetet i Oslo, og har også en master i Antikk kultur og klassiske språk.
Han er universitetslektor i jus på Universitetet i Sørøst-Norge (USN), og driver i tillegg egen advokatpraksis i Oslo der han i mer enn 15 år har jobbet med saker innenfor bl.a. arbeidsrett, kontraktsrett og arve- og familierett.

Juss og samfunn 1 og 2 | Rettslære
Juss og samfunn er et nyskrevet læreverk i programfaget rettslære i videregående skole. Dette læreverket tar rettslære på alvor som samfunnsfag og introduksjon til juss og videre studier. Lærebøkene er skrevet etter at ny straffelov trådte i kraft i oktober 2015, og etter justeringer i arbeidsmiljøloven.