Juss og samfunn 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Juss og samfunn 1 (LK20) (Heftet)

Lærebok rettslære 1 programfag

Forfatter:

Alf Marcus Wiegaard

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 344
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
Oversatt av: Ellingsen, Dag Kristian
ISBN: 9788202696016
Kategori: Rettslære 1
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Rettslære 1
Nivå: Vg2
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Juss og samfunn 1 (LK20)

Juss og samfunn 1 dekker alle kompetansemålene i programfaget rettslære 1 i videregående skole i fagfornyelsen og læreplanen LK20. Læreverket er elevnært, faglig og pedagogisk gjennomarbeidet og innrettet for praktisk bruk.

I Juss og samfunn får elevene en grundig innføring i rettskildelæren, og med det en nøkkel til systematisk og selvstendig arbeid med de rettslige problemstillingene som behandles. Juss og samfunn 1 åpner med en grundig introduksjon av juridisk metode. Metodekapitlet gir elevene verktøyet de trenger for å jobbe systematisk med de ulike rettsemnene.

Elevene får innsikt i de rettslige forholdene som gjelder mellom de ulike partene i samfunnet. De får kunnskap om rettskildene og blir trent i bruk av gjeldende rett og å tenke juridisk og bruke metodelæreren i møte med ulike rettsspørsmål.

I tråd med temaet demokrati og medborgerskap, fremheves rettsreglenes betydning for et velfungerende demokrati, og hvordan rettsstatsprinsipper og menneskerettigheter ligger til grunn for vårt liberale demokrati.

Juss og samfunn Elevnettsted får eleven jobbe med fordypning i læringsstier som følger trinnene i juridisk metode. Lærernettstedet har nyttige ressurser som eksempelbesvarelser, løsningsforslag til case-oppgavene i boka og forslag til årsplan. Læreren kan følge elevenes arbeid, og gi tilbakemeldinger på lengre besvarelser.

Til toppen

Forfatter(e)

Alf Marcus Wiegaard er hovedforfatter av læreverket Juss og Samfunn til faget rettslære i videregående skole. Wiegaard er jurist fra Universitetet i Oslo, og har også en master i Antikk kultur og klassiske språk.
Han er universitetslektor i jus på Universitetet i Sørøst-Norge (USN), og driver i tillegg egen advokatpraksis i Oslo der han i mer enn 15 år har jobbet med saker innenfor bl.a. arbeidsrett, kontraktsrett og arve- og familierett.

Juss og samfunn 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)
Læreverket Juss og samfunn 1 og 2 dekker alle kompetansemålene til programfaget rettslære i videregående skole og følger læreplanen LK20 i fagfornyelsen. Juss og samfunn er et læreverk som tar rettslære som fag på alvor og egner seg dermed også godt som introduksjon til juss og videre studier.