Juss i barnehagen (Heftet)

Forfatter:

Leif Oscar Olsen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 266
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276347487
Kategori: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid , Pedagogikk og lærerutdanning , Juridiske fag og Barnehagelærerutdanning
Fag: Juridiske fag, Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Juss i barnehagen
Juss i barnehagen er en innføringsbok der de mest sentrale rettslige forhold knyttet til barnehagevirksomheten blir beskrevet. Målgruppen er først og fremst personer som arbeider i barnehager og barnehageadministrasjonene, samt foreldre og førskolelærerstudenter. Boken er ment både som lærebok og oppslagsbok.

1. januar 2006 trådte den nåværende barnehageloven i kraft, men i ettertid er det kommet flere sentrale lovendringer. Dette har gjort det nødvendig med en helt ny, revidert utgave av boken. Foruten en gjennomgang og kommentarer til barnehagelovens bestemmelser, behandler boken også sentrale temaer knyttet til bl.a. forholdet mellom foreldrenes og barnehagens bestemmelsesrett, retten til barnehageplass, opptaksprosessen, taushetsplikten og meldeplikten.

Til toppen

Forfatter(e)
Leif Oscar Olsen er utdannet advokat. Før han startet som advokat, var han amanuensis ved Universitetet i Oslo og senere førsteamanuensis ved Høgskolen i Agder.