Jus for økonomiske og administrative studier (Heftet)

Forfatter:

Geir Heivoll og Henrik Sander

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 360
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202563776
Kategori: Sivilprosess og tvisteløsning , Strafferett og straffeprosess , Pengekrav og inndrivelse , Organisasjon og ledelse , Familie- og arverett , Selskapsrett , Erstatningsrett , Eiendomsrett , Avtale- og kontraktsrett og Arbeidsrett
Fag: Arbeidsrett, Avtale- og kontraktsrett, Eiendomsrett, Erstatningsrett, Familie- og arverett, Organisasjon og ledelse, Pengekrav og inndrivelse, Selskapsrett, Sivilprosess og tvisteløsning, Strafferett og straffeprosess
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Jus for økonomiske og administrative studier

Jus for økonomiske og administrative studier inneholder en oversikt over rettsregler på ulike sentrale områder som personer i økonomiske og administrative stillinger bør kjenne til. Forfatterne gir en grunnleggende innføring i femten rettsområder, blant annet kjøpsrett, selskapsrett, strafferett og forvaltningsrett.

Boken er skrevet for studenter på kortere økonomiske og administrative studier som ikke har særlig kjennskap til jus fra før. Siktemålet er å gi studentene en viss forståelse av hva jus er, hvordan det norske rettssystemet er bygd opp og fungerer, og ikke minst en oversikt over et utvalg hovedregler på sentrale rettsområder.

Boken kan egne seg også for andre som ønsker en enkel oversikt over sentrale regler på de områdene boken behandler.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Geir Heivoll (f. 1974) er ph.d. og professor ved Politihøgskolen.

Henrik Sander (f. 1988) er fagansvarlig og foreleser ved Jusutdanning AS. Han er utdannet master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet som juridisk rådgiver og advokatfullmektig.