Jordmorboka (Innbundet)

Ansvar, funksjon og arbeidsområde

Forfatter:

Anne Brunstad og Eva Tegnander (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 768
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202484316
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Jordmorboka

Jordmorboka

• med instruktive illustrasjoner
• med gratis digitalutgave på kjøpet

Boka er skrevet for jordmorstudenter. Den formidler bredden i jordmorfaget og -yrket i en norsk kontekst og beskriver kompleksitet og metoder på en måte som stimulerer til læring og refleksjon. Jordmors selvstendige funksjon i normale svangerskaps- og fødselsforløp, og jordmors bidrag i teamarbeidet ved avvik og komplikasjoner, blir grundig gjennomgått.

Denne andre reviderte utgaven er oppdatert i henhold til ny internasjonal forskning og fagutvikling. Utgangspunktet er samtidig norsk praksis, gjeldende norske lover og retningslinjer, norsk kultur og norske samfunnsforhold.

Boka består av 48 kapitler, tematisk fordelt på åtte hoveddeler:

Del 1: Rammer for jordmorvirksomheten
Del 2: Forskning
Del 3: Seksuell og reproduktiv helse
Del 4: Svangerskapet
Del 5: Fødselen
Del 6: Barseltiden og kvinnen
Del 7: Barseltiden og barnet
Del 8: Barseltiden og amming

Boka er nyttig også for jordmødre som ønsker å oppdatere seg, og for medisinerstudenter og andre relevante yrkesgrupper i helsetjenesten.

Til toppen

Presse Jordmorboka

Anmeldelse av Jordmorboka 02.01.2018

«Denne boka er rett og slett en fantastisk «gave» til alle som er jordmorstudenter og alle vi andre som har vært i faget en stund. Boka formidler bredden i jordmorfaget tilpasset den norske hverdagen og på vårt eget morsmål. Boka er rikt illustrert med tegninger laget av medisinsk illustratør Kari C. Toverud og er veldig informative. De bidrar på sin måte til større forståelse for faget. Boka presenter jordmorfagets kompleksitet, samtidig som den beskriver jordmors selvstendige funksjon i normale svangerskap, fødsel og barseltid. Jordmors ansvar ved avvik og komplikasjoner kommer også tydelig frem. Så løp og kjøp alle som vil holde seg oppdatert på den siste kunnskap og forskning i jordmorfaget. Alle som ønsker å fordype seg i spesielle temaer eller rett og slett oppdatere jordmorkunnskapen vil ha stor nytte av boka.»

Kirsten Jørgensen, Tidsskrift for Jordmødre nr 9- 2017

Til toppen

Forfatter(e)

Anne Brunstad, jordmor og cand.polit., er førstelektor ved Institutt for sykepleiefag, jordmorutdanningen, Høgskulen på Vestlandet.

Eva Tegnander, jordmor og dr.philos., er førsteamanuensis ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU i Trondheim, med ansvar for videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre. Hun er i tillegg spesialjordmor ved Nasjonalt senter for fostermedisin, Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital HF.
Vigdis Aasheim, jordmor, ph.d., førsteamanuensis ved Institutt for sykepleiefag, jordmorutdanningen, Høgskulen på Vestlandet.

Ingvild Aune, jordmor, MPH, dosent ved jordmorutdanningen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Bjørn Backe, dr.med., professor emeritus ved Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), tidligere seksjonsoverlege ved Fødeavdelingen, Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital HF.

Kjersti Sletten Bakken, jordmor, ph.d., ansatt ved Kvinneklinikken på Lillehammer, Sykehuset Innlandet HF.
Stine Bernitz, jordmor, ph.d., førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, jordmorutdanningen, postdoktor ved Sykehuset Østfold HF.
Eva Susanne Binnie, jordmor, jordmorkoordinator ved Barselavdelingen, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.
Harm-Gerd K. Blaas, dr.med., professor emeritus ved Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), tidligere overlege ved Nasjonalt senter for fostermedisin, Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital HF.

Ellen Blix, jordmor, DrPH (Doctor of Public Health), MPH, professor ved Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Gunnhild Blåka (1951–2015), jordmor, dr.polit., førsteamanuensis ved Seksjon for obstetrikk og gynekologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen.

Raija Dahlø, jordmor, førstelektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Kåre Edvard Danielsen, overlege og avdelingssjef ved Barne- og ungdomsavdelingen, Sørlandet sykehus HF, Kristiansand.
Sturla H. Eik-Nes, dr.med., professor emeritus ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), tidligere seksjonsoverlege ved Nasjonalt senter for fostermedisin, Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital HF.
Bjørnar Eilertsen, advokat med møterett for Høyesterett, siviløkonom og registrert revisor, innehaver av Advokatfirma Eilertsen.

Martina Moter Erichsen, ph.d., spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin og i indremedisin og endokrinologi, overlege ved medisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF.

Siri Foyn, helsesøster i Tønsberg kommune.

Anne Margrethe Fylkesnes, jordmor, høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Lise Christine Gaudernack, jordmor, MPH, ph.d.-stipendiat og fag- og forskningsjordmor ved Fødeavdelingen, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Wenche Haaland, jordmor og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS), kommunejordmor i Vennesla kommune, sexologisk rådgiver ved Elvebredden gynekologipraksis, Kristiansand.

Mette Ness Hansen, jordmor, MPH, IBCLC (International board certified lactation consultant), ved Nasjonal kompetansetjeneste for amming, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, kommunejordmor ved Nesoddtangen helsestasjon.

Gunnar Houge, professor dr.med., seksjonsoverlege ved Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF.

Hildegunn Høberg-Vetti, cand.med., overlege ved Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF.
Ingunn Sylte Kolset, jordmor og pediatrisk sykepleier, fagleder ved jordmortjenesten i Trondheim kommune.

Tone Kringeland, jordmor, DrPH (Doctor of Public Health), dosent og studieleder ved Høgskulen på Vestlandet.

Ingebjørg Laache, jordmor ved Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital HF.

Alf Meberg, dr.med., spesialist i barnesykdommer, tidligere seksjonsoverlege ved Nyfødtintensiv, Barnesenteret, Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg.

Mette Haase Moen, dr.med., professor emeritus ved Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), konsulent ved Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital HF.

Liv Merete Reinar, jordmor, Master of science in primary care, forskningsleder ved Seksjon for primærhelsetjenesten, Folkehelseinstituttet.

Kjell Åsmund Salvesen, dr.med., professor ved Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fagdirektør i Helse Midt-Norge.

Johanne Sundby, dr.med., spesialist i gynekologi og fødselshjelp, professor i samfunnsmedisin og internasjonal helse ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Arne Sunde, dr.ing., professor emertius II ved Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), tidligere klinikksjef ved Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital HF.

Lita Tobiassen, jordmor i kommunene Nøtterøy og Tjøme.

Ingeborg Ulvund er førstelektor ved Høgskolen i Molde, der hun underviser på bachelorstudiet i sykepleie og på videreutdanning i kunnskapsbasert praksis. Ulvund er utdannet sykepleier og jordmor, hun har mellomfag i statsvitenskap og hovedfag i helsevitenskap. Hun har lang klinisk erfaring som sykepleier ved ulike somatiske avdelinger og som jordmor ved fødeavdeling og i kommunehelsetjenesten.

Marit Alice Venheim, jordmor, master i jordmorfag, ansatt ved føde- og barselavdelingen, Haugesund Sjukehus, Helse Fonna HF.

Torben Wisborg, spesialist i anestesiologi, ph.d., overlege ved Akuttavdelingen, Hammerfest sykehus, professor ved Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet.

Pål Øian, dr.med., professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø, overlege ved Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø.