Jobbstart

Jobbstart Lærernettsted (Nettsted)

Introduksjon til norsk arbeidsliv

Forfatter:

Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen og Jorunn Mo

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2013
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202373283
Kategori: Arbeidsliv og jobbsøk
Fag: Arbeidsliv og jobbsøk
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Spor 1 - A1, Spor 1 - A2, Spor 2 - A1, Spor 2 - A2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Jobbstart Lærernettsted

Jobbstart er et digitalt læremiddel utviklet for voksne og ungdom med lave norskferdigheter som ønsker kunnskap om norsk arbeidsliv og veier til egen jobb. Innholdet ligger på nivå A1 og A2. Progresjonen er langsom med mye repetisjon. Læreverket kan brukes på både spor 1 og 2. Jobbstart er utviklet med støtte fra VOX.

Læremiddelet inneholder filmer og oppgaver til 6 yrkesdeler: kantine, renhold, barnehage, butikk, pleie og omsorg, lager. Filmene er tatt på autentiske arbeidssteder, og viser vanlige ansatte som utfører arbeidsoppgaver. Filmene er tenkt som en døråpner til yrkene. Yrkesdelene inneholder oppgaver på nivå A1 og A2.
Jobbstart tar også for seg jobbsøking: søknad, cv, intervju. Disse oppgavene ligger på A2- og B1-nivå.

Jobbstart er et selvinstruerende og selvrettende læreverk. Hovedfokuset er å bygge opp deltakernes ordforråd, men det jobbes også litt med grammatikk og setningsstruktur.

Lærerressursen
Lærere har også tilgang til en lærerressurs. Den inneholder en lærerveiledning med forslag til fellesaktiviteter og gir oversikt over innholdet i alle temadelene. Her er det også samlinger med filmene og bildene fra elevressursen.
Læreren kan lage grupper med elevene sine og seg selv, hvor elevenes skriftlige oppgaver kan ses og kommenteres.

Til toppen

Forfatter(e)

Ingebjørg Dolve er allmennlærerutdannet med videreutdanning i engelsk, skoleledelse og kristendom og livssynskunnskap. Hun har lang erfaring i å undervise voksne innvandrere i norsk, samfunnskunnskap og arbeidsliv. Hun mottok høsten 2004 Norges første voksenopplæringspris (IKVO). Ingebjørg har sammen med Janne Grønningen jobbet som rektor på Voksenopplæringen i Øvre Eiker og ved Voksenopplæringen i Røyken kommune.

Hun har sammen med Janne Grønningen og Jorunn Mo skrevet flere læreverk i norsk, samfunnskunnskap og arbeidsliv for innvandrere, blant annet I arbeidslivet – norsk arbeidsliv for voksne innvandrere.

Janne Grønningen er allmennlærerutdannet med videreutdanning i IKT, norsk som andrespråk og psykososialt arbeid med flyktninger. Hun har undervist i innføringsklasse for nyankomne ungdommer, arbeidet som flyktningkurator og med norskopplæring av voksne innvandrere. Janne har sammen med Ingebjørg Dolve jobbet som rektor på Voksenopplæringen i Øvre Eiker i mer enn fire år og jobber nå som leder/rektor ved Voksenopplæringen i Røyken, også sammen med Ingebjørg Dolve.

Hun har sammen med Ingebjørg Dolve og Jorunn Mo skrevet flere læreverk i norsk, samfunnskunnskap og arbeidsliv for innvandrere, blant annet I arbeidslivet – norsk arbeidsliv for voksne innvandrere.

Jorunn Mo er utdannet cand. philol. med hovedfag i nordisk språk og litteratur. Hun har jobbet som lærer i norsk som andrespråk i mange år og jobber for tiden med grunnskole for voksne. Mo har skrevet læreverket I arbeidslivet – norsk arbeidsliv for voksne innvandrere sammen med Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen, og Sesam sammen med Bente Günenc og Solgunn Hjalming Moen.

Jobbstart
Jobbstart er et nettbasert læremiddel som gir en introduksjon til arbeidsoppgaver og dagligdagse uttrykk i noen utvalgte yrker: kantine, renhold, barnehage, butikk, lager, pleie og omsorg. Læremiddelet tar også for seg jobbsøking: søknad, cv, intervju.