Jeg trenger noen å være glad i (Heftet)

Fortellinger om møter mellom mennesker og utvikling av profesjonell kompetanse

Forfatter:

Grete Lillian Moen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 168
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202472085
Kategori: Psykologi og psykiatri , Helse- og sosialfag og Sosial- og omsorgsfag
Fag: Psykologi og psykiatri, Sosial- og omsorgsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Jeg trenger noen å være glad i
Dette er en engasjerende, tankevekkende og innsiktsfull bok om det å møte barn og unge i utsatte og krevende situasjoner på en profesjonell måte. Ved bruk av fortellinger fra møter med barn og unge, foreldre og fosterforeldre, gir forfatteren leseren innblikk i barnets og ungdommens opplevelser, den profesjonelles usikkerhet, refleksjoner, innsikt og mot.

Bokens praksisnærhet gjør den meget relevant i undervisning. Den er tiltenkt bachelorutdanningen for sosialarbeidere, men vil også være aktuell for andre profesjonelle og ikke-profesjonelle innen feltene barnevern og psykisk helse for barn og unge. Fortellingene om møter med mennesker gis stor plass i boken og kan brukes som utgangspunkt for diskusjoner og drøftinger med studenter.

"[...] et ydmykt, godt bearbeidet og velskrevet «refleksjonsnotat» over egen praksis i møte med sårbare barn, ungdom og deres familier. Dette gjør boken nyskapende og spennende. Den narrative tilnærmingen gir leseren et unikt innblikk i den profesjonelle aktørens mange etiske dilemmaer, tvil, fortvilelse, frustrasjon, tilkortkommenhet – og den gode følelsen av å gjøre en positiv forskjell."
Vegard A. Schancke, forebygging.no

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Du er OK

    Samtalebok for barn og voksne om følelser og aksept

    Eli Rygg

    Heftet
Presse Jeg trenger noen å være glad i

Jeg trenger noen å være glad i

Den er ingen leksjon i «how to do it», men langt på vei et ydmykt, godt bearbeidet og velskrevet «refleksjonsnotat» over egen praksis i møte med sårbare barn, ungdom og deres familier. Dette gjør boken nyskapende og spennende. Den narrative tilnærmingen gir leseren et unikt innblikk i den profesjonelle aktørens mange etiske dilemmaer, tvil, fortvilelse, frustrasjon, tilkortkommenhet – og den gode følelsen av å gjøre en positiv forskjell.Vegard A. Schancke, forebygging.no, publisert 06.06.2016Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Grete Lillian Moen er utdannet klinisk barnevernspedagog og har i flere år jobbet med barn og unge.