Damms leseunivers

Jeg leser og skriver - Lærerens bok (Heftet)

Forfatter:

Anne Kari Aschim

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 40
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202319038
Kategori: Norsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Norsk
Nivå: 1. trinn, 2. trinn
Komponent: Lærerens bok
Om utgivelsen Jeg leser og skriver - Lærerens bok

Lærerens bok forklarer hvordan bøkene skal brukes, samtidig som den gir tips og råd – og litt teori om leseopplæring.
De to elevbøkene skal brukes parallelt. Elevene skal altså ikke arbeide seg gjennom hele Bokstavboka før de tar Oppgaveboka i bruk. I begge bøkene er bokstavene delt inn i tre grupper med en fargekode til hver gruppe. I den første gruppen, der sidene er merket med gult, gjennomgås 10 bokstaver. De neste gruppene, merket med grønt og lilla, har 7 bokstaver hver. Inndelingen er gjort slik fordi det er viktig at barna får mange bokstaver de kan bruke helt fra starten av. Da er det lett å lage ord. Oppgavene i Oppgaveboka kan brukes som hjemmearbeid eller selvstendig arbeid på skolen, mens elevene blir kjent med neste bokstavgruppe.

Maler for bokstavskriving, som nevnes på side 12 i Lærerens bok finner du under fanen Tilleggsmateriell.

Til toppen

Tilleggsmateriell
Damms leseunivers
Damms leseunivers 1 og Damms leseunivers 2 Opplevelse (DLU) består av tilsammen 191 småbøker fordelt på 11 nivå. Bøker på samme nivå er samlet i bokser. Alle bøkene er utgitt både på bokmål og nynorsk, fordelt mellom opplevelses- og faktabøker. Kartleggingsprøvene på hvert nivå gjør det enkelt å følge opp elevene og gi dem passende leseutfordringer.