Jallaspråk, slanguage og annet ungdomsspråk i Norden (Heftet)

Forfatter:

Eli-Marie Drange, Ulla-Britt Kotsinas og Anna-Brita Stenström

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2002
Antall sider: 125
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Flerspråklig
ISBN: 9788276344219
Kategori: Litteratur- og språkvitenskap
Fag: Litteratur- og språkvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Jallaspråk, slanguage og annet ungdomsspråk i Norden
Jallaspråk, slanguage og annet ungdomsspråk i Norden inneholder en samling artikler som ble presentert på forskningsprosjektet Språkkontakt och ungdomsspråk i Norden (UNO) sitt symposium i Lammi, Finland, i desember 2000. UNO-prosjektet er et nordisk samarbeidsprosjekt som startet opp i 1997 med støtte fra Nordisk Ministerråd. Prosjektets målsetting har vært å kartlegge og sammenligne nordiske ungdommers språk, med spesiell fokus på bruken av slangord og diskurspartikler.

Artiklene i denne boken presenterer noen av resultatene fra prosjektet, og de ulike trendene vi finner i dagens nordiske ungdomsspråk. Tre av artiklene behandler ulike sider av ungdommers bruk av slangord både med engelsk og annen fremmedspråklig påvirkning. Disse artiklene viser hvordan ord fra andre språk på forskjellige måter tilpasses de nordiske språkenes morfologi og ortografi. En annen av artiklene tar for seg norske ungdommers frekvente bruk av diskurspartikkelen bare.

Videre behandler tre artikler dialekt- og språkholdninger i Norge, Sverige og Danmark. En artikkel gir innblikk i den spesielle språksituasjonen vi finner på den danske kostskolen Herlufsholm, mens en annen artikkel forteller hvordan unge jenter bruker sitater mer frekvent enn voksne kvinner. Ytterligere en artikkel beskriver hvordan Grices maximer fungerer i ungdomssamtaler, med utgangspunkt i litauiske og amerikanske ungdommers talespråk.

Artikkelsamlingen viser et bredt utsnitt av nordisk ungdomsspråkforskning, der mange av studiene kan regnes for pionerarbeid innenfor sine felt. Artiklene kan slik inspirere andre til å utdype disse feltene ytterligere, da det fortsatt er mye ugjort innen ungdomsspråkforskningen.

Til toppen

Forfatter(e)
Eli-Marie Danbolt Drange er førsteamanuensis i spansk språkvitenskap ved Universitetet i Agder. Hun har doktorgrad fra Universitetet i Bergen, der hun skrev en avhandling om bruk av engelske slangord i norsk og chilensk ungdomsspråk. Drange er oppvokst i Latin-Amerika og har lang erfaring som spansklærer på ulike nivåer. Hun er også medforfatter for aktivitetsgrammatikken ¡Claro que sí! og har vært med på å lage nettressursene Cappelen Damms spanskverk for videregående skole, Vidas og Vamos