Islam (Heftet)

Tradisjon, tilhørighet og praksis

Forfatter:

Marianne Hafnor Bøe og Mona Helen Farstad

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2023
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202725983
Kategori: Religion og Historie, religion og filosofi
Fag: Religion
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Islam

Hvordan kan vi studere og forstå islam som religion? Hvilket mangfold finnes blant muslimer? Islam. Tradisjon, tilhørighet og praksis belyser ulike retninger av islam og religionens mange uttrykksformer.

Boken tar utgangspunkt i hovedtemaene tradisjon, praksis og tilhørighet når den presenterer islams tekster og tradisjoner, men legger også vekt på hvordan muslimer faktisk lever, og hvordan de forholder seg til sin religion. Teksten gir eksempler fra land hvor muslimer utgjør en majoritet, men også fra steder hvor muslimer er i minoritet, som Norge.

Et eget kapittel er viet til kunst, arkitektur og populærkultur, et annet til lære, etikk og autoritet. Kjønn og maktforhold tematiseres gjennomgående i hele boken. Leseren introduseres for kompleksiteten som finnes både historisk og i vår egen samtid, ofte relatert til diskusjoner om definisjonsmakt og hva som kan vurderes som «autentisk» og «korrekt» islam.

Islam har vært og er stadig mye diskutert. Denne boken tar opp diskusjoner som har preget islam i nyere tid, om menneskerettigheter, kjønnslikestilling og ytringsfrihet. Et sentralt anliggende er å vise at slike tema ikke bare diskuteres av ikke-muslimer, men at det er en lang tradisjon for debatt om islam også blant muslimene selv.

Islam. Tradisjon, tilhørighet og praksis er skrevet fra et religionsvitenskapelig ståsted, og er basert på aktuell forskning innenfor fagfeltet. I boken løftes ulike perspektiver på islam fram, og det legges til rette for fagkritisk tolkning og vurdering av islam som religiøs tradisjon.

Boken som passer for et bredere publikum som ønsker å tilegne seg mer kunnskap om islam. Den egner seg også til bruk i undervisning på universitets- og høyskolenivå, og særlig for studenter på lærerutdanninger.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Marianne Hafnor Bøe, født 1977, er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hennes forskning handler om hvordan religion, lov og kjønn er koblet sammen og kommer til uttrykk i hverdagsliv såvel som i statlige reguleringer. Hun har gjennomført feltarbeid blant kvinneaktivister i Iran, og i muslimske miljøer i Norge. De senere årene har hun utgitt publikasjoner som blant annet handler om iransk familielov, muslimske ekteskapspraksiser, framveksten av sjia-muslimske trossamfunn i Norge og feminisme i islam.