Intro (2005)

Intro nynorsk (Heftet)

50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Forfatter:

Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 140
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202256098
Kategori: Samfunnskunnskap
Fag: Samfunnskunnskap
Nivå: Spor 1 - A1, Spor 1 - A2, Spor 1 - B1, Spor 1 - B2, Spor 2 - A1, Spor 2 - A2, Spor 2 - B1, Spor 2 - B2, Spor 3 - A1, Spor 3 - A2, Spor 3 - B1, Spor 3 - B2, Spor 3 - C1
Komponent: Tekstbok
Om utgivelsen Intro nynorsk
Deltakarboka sikrar at kursdeltakarane får ei god forståing av det norsk samfunnet. Emna presenterast på ein enkel og engasjerende måte, som inspirerar til deltaking og kommunikasjon. Deltakarboka passar for alle kursdeltakarar uavhengig av tidlegare skolegang. Nye tema tar utgangspunkt i kursdeltakaranes eige behov for informasjon og leggjer opp til samtalar om forskjellar og ulikheiter i ulike kulturar.

Til toppen

Forfatter(e)

INGEBJØRG DOLVE er allmennlærerutdannet med videreutdanning i engelsk, skoleledelse og kristendom og livssynskunnskap. Hun har lang erfaring i å undervise voksne innvandrere i norsk, samfunnskunnskap og arbeidsliv. Hun mottok høsten 2004 Norges første voksenopplæringspris (IKVO). Ingebjørg har sammen med Janne Grønningen jobbet som rektor på Voksenopplæringen i Øvre Eiker i mer enn fire år og jobber nå som leder/rektor ved Voksenopplæringen i Røyken kommune, også sammen med Janne Grønningen.

Hun har sammen med Janne Grønningen skrevet flere læreverk i norsk, samfunnskunnskap og arbeidsliv for innvandrere.

JANNE GRØNNINGEN er allmennlærerutdannet med videreutdanning i IKT, norsk som andrespråk og psykososialt arbeid med flyktninger. Hun har undervist i innføringsklasse for nyankomne ungdommer, arbeidet som flyktningkurator og med norskopplæring av voksne innvandrere. Janne har sammen med Ingebjørg Dolve jobbet som rektor på Voksenopplæringen i Øvre Eiker i mer enn fire år og jobber nå som leder/rektor ved Voksenopplæringen i Røyken, også sammen med Ingebjørg Dolve.

Hun har sammen med Ingebjørg Dolve skrevet flere læreverk i norsk, samfunnskunnskap og arbeidsliv for innvandrere.

Intro (2005)
Intro gir en god forståelse av det norske samfunnet, kultur og samfunnsforhold, og gjør det lettere å orientere seg i et nytt samfunn. Emnene behandles på en enkel og engasjerende måte som inspirerer til deltakelse og kommunikasjon om stoffet. Boka er rikt illustrert.