Internet Research Ethics av Hallvard J. Fossheim og Helene Ingierd (Open Access)
Open Access

Internet Research Ethics (Open Access)

Forfatter:

Hallvard Fossheim og Helene Ingierd (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 178
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788202489519
Kategori: Metode og studieteknikk og Mediefag
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Mediefag, Metode og studieteknikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Internet Research Ethics

The book Internet Research Ethics addresses ethical challenges that arise within Internet research. Among the issues discussed are the following: When is voluntary informed consent from research subjects required in using the Internet as a data source? How may researchers secure the privacy of research subjects in a landscape where the traditional public/private distinction is blurred and re-identification a recurring threat? What are the central ethical and legal aspects of Internet research for individuals, groups, and society?

The Norwegian National Committees for Research Ethics are independent agencies for questions regarding research ethics within all subject areas. Contributors in the book are Hallvard Fossheim, Helene Ingierd, Dag Elgesem, Katrine Segal, Charles Ess, Marika Lüders, Elisabeth Staksrud, Kari Steen-Johnsen, Bernard Enjolras, Anders Olof Larsson and Robindra Prabhu.

Til toppen

Andre utgaver

Internet Research Ethics
Engelsk Heftet 2019

Andre aktuelle titler

Presse Internet Research Ethics

Samfunnsforskning 2.0

«En god oversikt over forpliktelser og utfordringer i forskning på det sosiale internett.»

Kjetil Vikene, Forskerforum 5/2015Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Hallvard J. Fossheim (f. 1969) er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Han arbeider særlig med antikkens tenkning, dydsetikk og forskningsetikk. Fossheim har tidligere vært ansatt ved Universitetet i Oslo (PostDoc) og Universitetet i Tromsø (Professor II), og som sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora.

Helene Ingierd er sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT). Ingierd har en ph.d. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har vært redaktør på en rekke bøker om forskningsetikk, inkludert Internet Research Ethics (med Hallvard Fossheim) og De berørte etter 22. juli (med Vidar Enebakk og Nils Olav Refsdal).
Dag Elgesem, Professor of ICT and Society at the Department of Information Science and Media Studies, University of Bergen. He has been working on normative issues related to ICT, including internet research ethics, for a number of years. His current research focuses on methods for the analysis of discourses in social media, in particular blogs, and he leads the project Networks of Texts and People (ntap.no). From 1995 to 2000 he was the director of NESH.

Bernard Enjolras har både doktorgrad i sosiologi fra Québec Universitet i Montréal (Canada) og en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Sorbonne i Paris (Frankrike). Han er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og leder av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Hans faglige interesser og forskningsfelt er sivilsamfunn, frivillige organisasjoner, offentlige politikk, offentlig governance og sosiale medier og offentlighet.

Charles Ess, (PhD, Pennsylvania State University, USA) is Professor in Media Studies, Department of Media and Communication, University of Oslo, and Emeritus Professor of Philosophy and Religion, Drury University (Springfield, Missouri), USA. Emphasizing cross-cultural perspectives, Dr. Ess has published extensively in the field of information and computing ethics and Internet studies.
Anders Olof Larsson is currently a postdoctoral fellow at the Department of Media and Communication, University of Oslo. Larsson’s research interests include the use of the Internet by societal institutions and their audiences, online political communication and quantitative methods. For more information, see www.andersoloflarsson.se
Marika Lüders (PhD, UiO) is a senior research scientist at SINTEF, Oslo. Her research concerns the consequences of the networked society, addressing e.g. social network sites, knowledge-sharing, democratic participation and privacy. Her work has been published in journals such as New Media & Society and Journal of Computer-Mediated Communication.
Robindra Prabhu is a project manager with the Norwegian Board of Technology. His work centres on policy opportunities and challenges related to big data, machine learning, algorithmic predictions and decision-making, and their wider implications for society. He was previously a Research Associate at University College London, working on data analysis and the development of algorithmic tools for the Large Hadron Collider project at CERN, and holds a PhD in high energy physics.
Katrine Utaaker Segadal is a social scientist and the Head of Section for the Data Protection Official for Research at the Norwegian Social Science Data Services (NSD). She works with ethical and legal issues regarding privacy protection, with a focus on sustaining needs of research within the regulatory framework.

Elisabeth Staksrud (Ph.d) er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon. Staksruds forskning inkluderer barn og unges bruk av nye medier, både når det gjelder risiko og rettigheter, ytringsfrihet og sensur, og hun er med i ledelsen av verdens største forskningsprosjekt om barn og medier (EU Kids Online), og har gitt ut en rekke internasjonale bøker og artikler om temaer knyttet til barn, unge og risiko på nett. Selv liker hun best å se på Tv.

Kari Steen-Johnsen (f. 1970), ph.d., er sosiolog og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Steen-Johnsens forskningsinteresser inkluderer temaer som politisk mobilisering og deltakelse, offentlig debatt og ytringsfrihet, med vekt på konsekvenser av digitalisering og fremvekst av sosiale medier. Hun leder prosjektene «CEPOL – Politikeres kommunikasjonsmakt gjennom sosiale medier», og «FREXO – Ytre høyre på nett og samfunnets motstandskraft», som begge tar for seg forholdet mellom politikere / politiske organisasjoner, medier og borgere innenfor en digital offentlighet.