Internasjonalt strafferettslig samarbeid (Innbundet)

Forfatter:

Anne Grøstad

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 292
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202668112
Kategori: Internasjonal rett og menneskerettigheter og Juridiske fag
Fag: Internasjonal rett og menneskerettigheter
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Internasjonalt strafferettslig samarbeid

Gjensidig rettslig bistand mellom stater er ikke noe nytt fenomen, men de senere årenes internasjonalisering har medført at samarbeid mellom statene er nødvendig i stadig flere straffesaker. I Internasjonalt strafferettslig samarbeid omtales den praktiske fremgangsmåten for slikt samarbeid, samt de konvensjoner og regelverk som er av størst betydning for samarbeidet.

Bokens hovedtema er bevisinnhenting i utlandet til bruk i norske straffesaker og bevissikring i Norge til bruk i utenlandske straffesaker. Videre behandles blant annet overføring av saker og enkelte spørsmål knyttet til saker om overføring av fullbyrding av straffereaksjoner. Det gis dessuten en oversikt over gangen i saker om utlevering og overlevering av personer.

Internasjonalt strafferettslig samarbeid har en praktisk tilnærming, og er særlig rettet mot domstolene, påtalemyndigheten og advokater som behandler saker om rettslig bistand i straffesaker.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Internasjonalt strafferettslig samarbeid

«Fremstillingen er grundig og holder gennemgående et fint akademisk niveau. [...] Gennemgangen i bogen har selvsagt umiddelbar nytteværdi for norske strafferetsjurister. For kolleger i andre nordiske lande kan fremstillingen være til hjælp i sager om samarbejde med de norske myndigheder. Herudover er bogen generelt set en nyttig værktøjskasse for andre, der beskæftiger sig med bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet.»

Professor emeritus Jørn Vestergaard, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab nr. 2/2021Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Anne Grøstad er førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, hvor hun har arbeidet siden 2000. I årene 2010–2013 var hun sambandsstatsadvokat ved Eurojust. Hun var dommerfullmektig og konstituert byrettsdommer ved Skien og Porsgrunn byrett i 1993–1995. Ellers har hun sin bakgrunn fra påtalemyndigheten, først som politifullmektig ved Telemark politikammer fra 1991 og fra 1995 som statsadvokat i Vestfold og Telemark.