Internasjonalt strafferettslig samarbeid (Innbundet)

Forfatter:

Anne Grøstad

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 292
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202668112
Kategori: Internasjonal rett og menneskerettigheter og Juridiske fag
Fag: Internasjonal rett og menneskerettigheter
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Internasjonalt strafferettslig samarbeid

Gjensidig rettslig bistand mellom stater er ikke noe nytt fenomen, men de senere årenes internasjonalisering har medført at samarbeid mellom statene er nødvendig i stadig flere straffesaker. I Internasjonalt strafferettslig samarbeid omtales den praktiske fremgangsmåten for slikt samarbeid, samt de konvensjoner og regelverk som er av størst betydning for samarbeidet.

Bokens hovedtema er bevisinnhenting i utlandet til bruk i norske straffesaker og bevissikring i Norge til bruk i utenlandske straffesaker. Videre behandles blant annet overføring av saker og enkelte spørsmål knyttet til saker om overføring av fullbyrding av straffereaksjoner. Det gis dessuten en oversikt over gangen i saker om utlevering og overlevering av personer.

Internasjonalt strafferettslig samarbeid har en praktisk tilnærming, og er særlig rettet mot domstolene, påtalemyndigheten og advokater som behandler saker om rettslig bistand i straffesaker.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Anne Grøstad er førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, hvor hun har arbeidet siden 2000. I årene 2010–2013 var hun sambandsstatsadvokat ved Eurojust. Hun var dommerfullmektig og konstituert byrettsdommer ved Skien og Porsgrunn byrett i 1993–1995. Ellers har hun sin bakgrunn fra påtalemyndigheten, først som politifullmektig ved Telemark politikammer fra 1991 og fra 1995 som statsadvokat i Vestfold og Telemark.