Internasjonale relasjoner (Heftet)

En akkurat passe lang introduksjon

Forfatter:

Øyvind Kalnes, Ole Gunnar Austvik og Heidrun Sørlie Røhr

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 240
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202302306
Kategori: Statsvitenskap
Fag: Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Komponent: Pedagogisk litteratur
Om utgivelsen Internasjonale relasjoner

Bokas ambisjon er å gi norske lesere en kortfattet og oppdatert innføring i dagens sammensatte og skiftende internasjonale og globale forhold. Forfatterne tar for seg sentrale problemstillinger, grunnbegreper og teorier på fagområdet for å gi et innsyn i de forståelsesmåtene som legges til grunn blant politikere, media og faglig ekspertise. Dette gjelder både samspillet mellom suverene stater innenfor den tradisjonelle internasjonale orden og hvordan globaliseringsprosessene kan utfordre en slik orden.

Boka består av fire hoveddeler, alle sentrale for temaet og forskningsområdet internasjonale studier. Første kapittel tar for seg internasjonal politikk, delvis i et historisk perspektiv, og fokuserer på hvordan stater bruker makt og opptrer strategisk for å fremme sine interesser i samarbeid eller i konflikt med hverandre. Kapittelet om global kultur og kommunikasjon tar for seg globalisering og dens konsekvenser for den internasjonale orden. Særlig legges det vekt på betydningen av kultur som grunnlag for identitet og måter å forstå verden på. Temaet i det tredje kapittelet er internasjonal økonomi, med en vektlegging av det politiske og institusjonelle grunnlaget for dette, som EU, WTO og IMF. Du blir også kjent med internasjonal handel, finans og valutapolitikk. Kapittelet om krig, konflikt og konfliktløsning representerer en mer praktisk anvendelse av innholdet i de tre tidligere kapitlene på et konkret område, med spesiell vekt på nye typer kriger, som forekommer innenfor og på tvers av stater snarere enn mellom stater. Det gir også en introduksjon til internasjonal freds- eller konfliktforskning og de kompliserte prosessene knyttet til konfliktløsning og fredsbygging.

Til toppen

Presse Internasjonale relasjoner

«Kalnes, Austvik og Røhr kan gjere livet enklare for norske studentar som møter IR for fyrste gong. [...] Aller nyttigst vil kanskje boka være for studentar som har haldt på litt lenger og lurer på kva tekstar dei bør lese for å få ei god bacheloroppgåve. Då er "En akkurat passe lang introduksjon til Internasjonale relasjoner" ein bra plass å byrje leitinga.»

Trine Østereng, Internasjonal politikk, 4/2011Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Dr.philos. Ole Gunnar Austvik arbeider ved Høgskolen i Innlandet. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo og Harvard University og har tidligere arbeidet ved Statistisk sentralbyrå, Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og Handelshøyskolen BI. Han har publisert en rekke bøker og fagartikler om politisk økonomi, internasjonal økonomi, økonomisk integrasjon, petroleumsøkonomi og energipolitikk.

Øyvind Kalnes er statsviter og har undervist i faget innenfor høyere utdanning i nærmere 20 år. For tiden er han tilknyttet Bachelor i internasjonale studier ved Høgskolen i Innlandet. Han har forsket og publisert innenfor flere områder, som internasjonale og europeiske relasjoner, komparativ politikk og politikk i nye medier. Ved siden av dette har han bred erfaring med faglige og administrative lederverv i høyere utdanning.

Heidrun Sørlie Røhr er statsviter og jobber som viserektor på Nansenskolen. Hun har 10 års erfaring med forsoningsarbeid på Vest-Balkan gjennom Nansen Dialogue Network, der hovedmålet er å bidra til dialog og sosial gjenoppbygging i krigsrammede og dypt splittede lokalsamfunn. Hun har på bakgrunn av disse erfaringene vært brukt som foreleser og foredragsholder på høgskoler og universiteter, seminarer og konferanser.