Interaktive tavler i skolen (Heftet)

Forfatter:

Tor Arne Wølner

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 104
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276349894
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Utdanningsledelse og Lærerutdanning
Fag: Lærerutdanning, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Interaktive tavler i skolen

Dette er er en bok som viser muligheter for en annerledes undervisning ved hjelp av interaktive tavler. Hensikten er å gi lærere og lærerstudenter en kort innføring i bruk av tavlene, samtidig som den retter blikket mot metodiske tips. Interaktive tavler i skolen er en bok utformet for læringsledelse, økt dialog og interaktivitet i klasserommet, og vil medvirke til å gjøre lærerens tavle om til vår tavle. Sentrale tema er lese- og skriveopplæring og matematikk. Alle eksemplene er prøvd ut i praksis og kan brukes og utvikles i lærernes egne undervisningsopplegg.

Målgruppen er lærere og lærerstudenter som ønsker å gi tavleundervisning et løft gjennom økt elevaktivitet for læring. For målgruppen vil boken også kunne fungere som ideutkast for videre arbeid med, og utvikling av, gode undervisningsopplegg med en interaktiv tavle i klasserommet.

Tor Arne Wølner arbeider ved Høgskolen i Vestfold, fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap. Han har i en årrekke arbeidet med undervisning, pedagogikk og integreringa av digitale medier i et didaktisk perspektiv. Han har også vært initiativtager til et eget studium for bruk av interaktive tavler i undervisningen ved Høgskolen i Vestfold, og har vært norsk prosjektleder og forsker i et nordisk samarbeidsprosjekt (Nordic SMART Board Project) rundt bruk av interaktive tavler i undervisningen.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Tor Arne Wølner er førstelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Institutt for pedagogikk, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. Arbeidsområder er:

  • Studium IAT(Interaktive tavler i undervisningen)
  • Pedagogikk med hovedvekt på klasseledelse og dialogen i klasserommet med IAT.
  • Lese og skriveopplæring med bruk av digitale medier
  • IAT og IKT i grunnskolelærerutdanningen 5. – 10.
  • IKT i læring
Wølner var også forsker og prosjektleder i det nordiske prosjektet Nordic Smart Board Project fra 2010 – 2011, og er norsk prosjektleder for EU-prosjektet GNU(Grenseoverskridende Nordisk Undervisning) fra 2011–2014. Forfatteren har utgitt flere bøker og artikler.