Interactions (LK20)

Interactions Lærernettsted (LK20) (Nettsted)

Digitale lærerressurser for Engelsk 1 og 2 programfag

Forfatter:

Richard Burgess, Maria Casado Villanueva, Magne Dypedahl, Hilde Hasselgård og Tom Arne Skretteberg

Forfatter: , , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788202708122
Kategori: Engelsk programfag
Læreplan: Fagfornyelsen
Lisenstype: Lærerlisens
Fag: Engelsk programfag
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Interactions Lærernettsted (LK20)

Interactions Lærernettsted har rikelig med ressurser og funksjonalitet som gjør det lett å holde oversikt og å tilpasse undervisningen. Lærernettstedet dekker Engelsk 1 og Engelsk 2 (klar til skolestart 2022) og brukes sammen med Interactions lærebok og Interactions Elevnettsted for det aktuelle kurset.

Interactions Lærernettsted på interactions.cdu.no har ressurser til hvert kapittel og til verket som helhet, bl.a. løsningsforslag, forslag til årsplaner, kapittelprøver og lyttemanus. Lærerinnholdet ligger i et eget felt som kun er synlig for brukere som er pålogget som lærere.

Rapporter over elevenes arbeid er tilgjengelig for lærer. Til bruk i omvendt undervisning kan lærer se hva elevene har jobbet med i forkant av timen, hvor lang tid de har brukt, om de har skrevet tekst i skriveoppgaver og resultater på oppgaver. For bruk i timen er det mulig for lærer å følge med på om elevene har kommet i gang på nettstedet, om de gjør det de skal og om de står fast på noe. Og til vurderinger kan lærer liste opp elevens aktivitet på de ulike temaene.

Følgende rapporter er tilgjengelig:
Tidrapport viser hvor mye tid elevene i en gruppe har brukt på nettstedet, i det tidsintervallet læreren ønsker.
Elevrapport gir detaljer om arbeidet til en enkelt elev.
Aktivitetsrapport er en oversikt over gruppas arbeid med en bestemt aktivitet.

Innlevering av skriftlige besvarelser
• Elev kan sende skriftlige besvarelser til lærer
• Lærer kan gi detaljert tilbakemelding på teksten ved bruk av kommentarer og merknader i elevens tekst.
• Elev kan jobbe videre med besvarelsen sin utfra lærers innspill, og lage ny versjon som kan sendes til læreren

Full FEIDE-støtte. Innlogging, tilgangsstyring og gruppehåndtering støtter FEIDE, som gjør at lærer ikke trenger å administrere lisenser eller brukerinformasjon dersom gruppene er vedlikeholdt i FEIDE.

Interactions Elevnettsted er strukturert som læreboka, og hver tekst i boka har interaktive oppgaver. Mange tekster i boka har en ekstra læringssti om et tema tilknyttet teksten. I tillegg finnes ressurser til fordypningsarbeid. Kompetansemålet om fagspesifikke tekster på engelsk dekkes også gjennom strukturerte læringsforløp,

Noen viktige problemområder i engelsk grammatikk introduseres i læreboka, med mulighet for videre arbeid på elevnettstedet. Eleven har også tilgang til en integrert interaktiv utgave av Cappelen Damms Engelsk ordbok.
Alt arbeid gjort på Interaction Elevnettsted lagres, og elev og lærer får oversikt over aktivitet og resultater.

Alle lytteøvelsene i boka er gratis tilgjengelig på Interactions Elevnettsted. Alle innleste tekster fra boka er tilgjengelig på Interactions Elevnettsted Pluss.

Til toppen

Forfatter(e)

Richard Burgess er musiker og forfatter. Han har mange års undervisningserfaring fra videregående skole og underviser nå på Universitetet i Sørøst-Norge. Burgess har vært forfatter på mange læreverk i engelsk for videregående skole, blant annet Access-serien for engelsk programfag.

Maria Casado Villanueva er førsteamanuensis i engelsk ved Universitet i Sørøst-Norge, hvor hun underviser i flere studieprogrammer inkludert lærerutdanning. Hennes spesialområder er språklæring, Britisk litteratur og barnelitteratur. Hun har vært medforfatter på flere antologier for lærerstudenter.

Magne Dypedahl er førstelektor i engelsk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har erfaring fra undervisning i videregående skole og arbeid med flere læreverk. Han har vært medredaktør og medforfatter for mange antologier om engelsk fagdidaktikk. Hans spesialområder er amerikansk kulturkunnskap og interkulturell kompetanse.

Hilde Hasselgård er professor i engelsk ved Universitetet i Oslo. Hun forsker blant annet på kontrastiv lingvistikk og på engelsk innlærerspråk. I tillegg til forskningspublikasjoner innen engelsk språk har hun skrevet lærebøker i engelsk språkbruk og grammatikk for både videregående skole og universitetsnivået.

Tom Arne Skretteberg er utdannet lektor m/opprykk med hovedfag i engelsk fra Universitetet i Oslo. Han har vært ansatt i Osloskolen i 17 år og jobber nå ved Nydalen videregående skole. Han var medlem av Utdanningsdirektoratets læreplangruppe som utarbeidet de nye læreplanene i engelsk programfag i forbindelse med fagfornyelsen.

Interactions (LK20)
Interactions gir elevene mulighet til å jobbe i dybden med programfagene Engelsk 1 og Engelsk 2 og er utviklet til LK20. Læreverket lar elevene jobbe systematisk med begreper, perspektiver og språklige utfordringer for å utvikle deres samlede kompetanse i engelskfaget.