Interactions (LK20)

Interactions Elevnettsted (LK20) (Nettsted)

Digitale elevressurser for Engelsk 1 og 2 programfag

Forfatter:

Richard Burgess, Maria Casado Villanueva, Magne Dypedahl, Hilde Hasselgård og Tom Arne Skretteberg

Forfatter: , , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788202708115
Kategori: Engelsk programfag
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Engelsk programfag
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Interactions Elevnettsted (LK20)

Interactions Elevnettsted supplerer Interactions lærebok og er gratis å bruke. Her finnes mye og variert innhold som gir dypere forståelse av temaene i boka, og som støtter språklæringen. Elevnettstedet dekker Engelsk 1 og Engelsk 2 (klar til skolestart 2022).

Interactions Elevnettsted er gratis for elever. De kan logge direkte inn på interactions.cdu.no med Feide eller cdu-bruker. Nettstedet er strukturert som læreboka, og hver tekst i boka har interaktive oppgaver. Mange tekster i boka en ekstra læringssti (EXPLORE) – et strukturert læringsforløp med tekst, video og oppgaver – om et tema tilknyttet teksten. I tillegg får elevene ressurser til fordypningsarbeid på nettstedet.

Kompetansemålet om fagspesifikke tekster på engelsk dekkes også gjennom strukturerte læringsforløp, f. eks med tema fra psykologi eller biologi som elevene leser og/eller ser video om på engelsk, for deretter å løse oppgaver og skrive tekster.

Noen viktige problemområder i engelsk grammatikk introduseres i læreboka (EXPLORE: GRAMMAR), og på interactions.cdu.no er det læringsstier med teori, interaktive oppgaver og skriveoppgaver. Eleven har også tilgang til en integrert utgave av Cappelen Damms Engelsk ordbok.

Alt arbeid gjort på Interactions Elevnettsted lagres, og eleven får oversikt over aktivitet og resultater. Eleven kan sende skriftlige besvarelser til lærer og lærer kan gi detaljert tilbakemelding på teksten ved bruk av kommentarer og merknader i elevens tekst. Eleven kan jobbe videre med besvarelsen sin utfra lærers innspill, og lage ny versjon som kan sendes til læreren.

Alle lytteøvelsene i boka er gratis tilgjengelig på Interactions Elevnettsted. Alle innleste tekster fra boka er tilgjengelig på Interactions Elevnettsted Pluss.

Interactions Lærernettsted har ressurser som løsningsforslag, forslag til årsplaner, kapittelprøver og lyttemanus.
Rapporter over elevenes arbeid er tilgjengelig for lærer. Disse egner seg godt til omvendt undervisning og til å følge opp elevene. Nettstedet er også tilrettelagt for prosessorientert skriving, og lærer kan tildele oppgaver til enkeltelever eller grupper.

Til toppen

Forfatter(e)

Richard Burgess er musiker og forfatter. Han har mange års undervisningserfaring fra videregående skole og underviser nå på Universitetet i Sørøst-Norge. Burgess har vært forfatter på mange læreverk i engelsk for videregående skole, blant annet Access-serien for engelsk programfag.

Maria Casado Villanueva er førsteamanuensis i engelsk ved Universitet i Sørøst-Norge, hvor hun underviser i flere studieprogrammer inkludert lærerutdanning. Hennes spesialområder er språklæring, Britisk litteratur og barnelitteratur. Hun har vært medforfatter på flere antologier for lærerstudenter.

Magne Dypedahl er førstelektor i engelsk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har erfaring fra undervisning i videregående skole og arbeid med flere læreverk. Han har vært medredaktør og medforfatter for mange antologier om engelsk fagdidaktikk. Hans spesialområder er amerikansk kulturkunnskap og interkulturell kompetanse.

Hilde Hasselgård er professor i engelsk ved Universitetet i Oslo. Hun forsker blant annet på kontrastiv lingvistikk og på engelsk innlærerspråk. I tillegg til forskningspublikasjoner innen engelsk språk har hun skrevet lærebøker i engelsk språkbruk og grammatikk for både videregående skole og universitetsnivået.

Tom Arne Skretteberg er utdannet lektor m/opprykk med hovedfag i engelsk fra Universitetet i Oslo. Han har vært ansatt i Osloskolen i 17 år og jobber nå ved Nydalen videregående skole. Han var medlem av Utdanningsdirektoratets læreplangruppe som utarbeidet de nye læreplanene i engelsk programfag i forbindelse med fagfornyelsen.

Interactions (LK20)
Interactions gir elevene mulighet til å jobbe i dybden med programfagene Engelsk 1 og Engelsk 2 og er utviklet til LK20. Læreverket lar elevene jobbe systematisk med begreper, perspektiver og språklige utfordringer for å utvikle deres samlede kompetanse i engelskfaget.