Intensivsykepleie (Innbundet)

Forfatter:

Tove Gulbrandsen og Dag-Gunnar Stubberud

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2020
Illustratør: Toverud, Kari C.
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202603748
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Intensivsykepleie
Hvordan kan intensivsykepleieren ivareta de grunnleggende behovene til pasienter som er akutt og/eller kritisk syke? Bokas forfattere svarer gjennom å beskrive hvordan intensivsykepleierens spesialkompetanse kommer til uttrykk i profesjonens ulike funksjons- og ansvarsområder.

I denne fjerde reviderte utgaven er fagstoffet oppdatert i tråd med ny forskning og kunnskap. Målet er å styrke kompetansen for dermed å bidra til faglig forsvarlig helsehjelp og optimal pasientsikkerhet.

Boka er primært skrevet for studenter som tar videreutdanning eller masterstudium i intensivsykepleie. Den er egnet som oppslagsverk for sykepleiere som arbeider i akuttmottak, intensivavdelinger, overvåkingsavdelinger og postoperative avdelinger.

Til toppen

Forfatter(e)
Tove Gulbrandsen er førstelektor og studieleder ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for sykepleie- og helsevitenskap. Hun er utdannet intensivsykepleier og har master i klinisk sykepleievitenskap fra Høgskolen i Oslo. Gulbrandsen har undervist intensivstudenter i årevis og har mange års klinisk praksis fra kirurgisk avdeling, akuttmottak og intensivavdeling.
Dag-Gunnar Stubberud er førstelektor ved Høgskolen i Oslo, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, der han er tilknyttet videreutdanningen og mastergradsutdanningen i intensivsykepleie. Han er utdannet intensivsykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Foruten praksis fra hjerteovervåking, kirurgisk avdeling og infeksjonsavdeling har han flere års klinisk praksis fra intensivavdeling.
Jon Bakkelund er intensivsykepleier ved generell intensiv, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.
Rita Botnan er intensivsykepleier og klinisk spesialist i intensivsykepleie, ansatt som fag- og forskningssykepleier ved intensivseksjonen på Bærum sykehus, Vestre Viken HF. Botnan har svært lang erfaring med medisinsk overvåkning og rytmeovervåking.
Anne Eikeland er høgskolelektor ved videreutdanningen i intensivsykepleie, Høgskolen i Oslo. Hun er utdannet intensivsykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo.
Stine Engebretsen er akuttsykepleier og fagutviklingssykepleier ved Akuttmottaket, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål. Hun har master i klinisk sykepleievitenskap fra Høgskolen i Oslo.
Petter Hemstad er intensivsykepleier ved intensivseksjonen på Bærum sykehus, Vestre Viken HF. Han har mange års erfaring med medisinsk overvåkning og rytmeovervåking.

Helle Madsen Holm er intensivsykepleier og har mastergrad i klinisk sykepleie. Hun har lang erfaring som sykepleier i akuttmedisin og har i mange år vært praksisveileder for sykepleiere i videreutdanning. Madsen Holm er medforfatter i flere lærebøker i sykepleie, blant annet i Intensivsykepleie (Cappelen Damm Akademisk 2015, 3. utg.). Hun jobber nå med implementering av medisinsk simulering i et prosjekt for Helse Sør-Øst.

Kjersti Hovland er utdannet intensivsykepleier og ansatt som spesialsykepleier ved Avdeling for smertebehandling, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål. Hun har klinisk erfaring både som intensiv- og avdelingssykepleier. Ved Kvinnesenteret på Ullevål har hun tidligere vært med på å bygge opp en gynekologisk poliklinikk. Hovland har videreutdanning i ledelse for helsepersonell fra BI.
Eva Alice Line er intensivsykepleier ved generell intensiv, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.
Viggo Mastad er studieleder ved program for videreutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag. Han er utdannet intensivsykepleier og har hovedfag i sykepleievitenskap.
Käthe Meyer er intensivsykepleier og transplantasjonskoordinator ved Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet. Hun har master i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo.
Asgjerd Litleré Moi er førsteamanuensis ved videreutdanningen i intensivsykepleie, Institutt for sykepleiefag, Høgskulen på Vestlandet, og spesialrådgiver for forskning ved Brannskadeavsnittet, Haukeland universitetssykehus. Moi er utdannet intensivsykepleier. Han har hovedfag og ph.d. i sykepleievitenskap fra Universitetet i Bergen.
Turid Oppigård Nilssen er intensivsykepleier ved intensivavdelingen, Molde Sjukehus HF. Hun har master i klinisk sykepleievitenskap fra Høgskolen i Molde.
Anne Mette Nygaard er høgskolelektor ved videreutdanningen i intensivsykepleie, Høgskolen i Østfold. Hun er utdannet intensivsykepleier og har master i klinisk sykepleievitenskap fra Høgskolen i Oslo.
Siv Stafseth er fagutviklingssykepleier ved postoperativ- og intensivavdelingen, Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus HF. Hun er utdannet intensiv- og anestesisykepleier og har master i Nursing Science fra Universitetet i Göteborg.
Gro Sørensen er utdannet intensivsykepleier og klinisk sykepleiespesialist i hjerte- og lungetransplantasjon. Hun er ansatt ved thoraxkirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, hvor hun også er VAD-koordinator. Sørensen deler arbeidstiden sin mellom klinisk arbeid i avdelingen, undervisning internt og eksternt og oppfølging av pasienter med LVAD og annen type mekanisk sirkulasjonsstøtte.
Bernt Henrik Thorsen er intensivsykepleier og ledende spesialsykepleier ved intensivavdelingen, Oslo universitetssykehus HF, Aker.