Intensivsykepleie (Innbundet)

Forfatter:

Dag-Gunnar Stubberud og Tove Gulbrandsen (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 744
Illustratør: Toverud, Kari C.
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202603748
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Intensivsykepleie

Hvordan kan intensivsykepleieren ivareta de grunnleggende behovene til pasienter som er akutt og/eller kritisk syke? Bokas forfattere svarer gjennom å beskrive hvordan intensivsykepleierens spesialkompetanse kommer til uttrykk i profesjonens ulike funksjons- og ansvarsområder.

I denne fjerde reviderte utgaven er fagstoffet oppdatert i tråd med ny forskning og kunnskap. Målet er å styrke kompetansen for dermed å bidra til faglig forsvarlig helsehjelp og optimal pasientsikkerhet.

Boka er primært skrevet for studenter som tar videreutdanning eller masterstudium i intensivsykepleie. Den er egnet som oppslagsverk for sykepleiere som arbeider i akuttmottak, intensivavdelinger, overvåkingsavdelinger og postoperative avdelinger.

Til toppen

Andre utgaver

Intensivsykepleie
Bokmål Ebok 2020

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Tove Gulbrandsen er førstelektor ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse og velferd, der hun i mange år har vært tilknyttet videreutdanningen i intensivsykepleie. Hun er utdannet intensivsykepleier og har mastergrad i klinisk sykepleievitenskap fra Høgskolen i Oslo. Gulbrandsen har undervist intensivstudenter i årevis og har mange års klinisk erfaring fra kirurgisk avdeling, akuttmottak og intensivavdeling.

Dag-Gunnar Stubberud er førstelektor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet, der han primært er tilknyttet mastergradsutdanningen i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter. Han er utdannet intensivsykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Foruten praksis fra hjerteovervåking, kirurgisk avdeling og infeksjonsavdeling har han flere års klinisk praksis fra intensivavdeling.

Jon Bakkelund er utdannet intensivsykepleier, ansatt ved generell intensiv, Rikshospitalet, Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus HF.

Rita Botnan er utdannet intensivsykepleier og klinisk spesialist i intensivsykepleie, ansatt ved intensivavdelingen, Bærum sykehus, Vestre Viken HF. Botnan er medforfatter i "Sykepleie til personer med hjertesykdom" (Cappelen Damm Akademisk 2016).

Karin Vinjevoll Eidsaa er utdannet intensivsykepleier, ansatt ved generell intensiv, Ullevål, Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus HF. Eidsaa er også traumekoordinator ved Ullevål sykehus.

Anne Eikeland er utdannet intensivsykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun er ansatt som universitetslektor ved OsloMet – storbyuniversitetet, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, tilknyttet masterstudium og videreutdanning i intensivsykepleie.

Stine Engebretsen er udannet akuttsykepleier og har mastergrad i klinisk sykepleievitenskap fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er ansatt som fag- og forskningssykepleier ved akuttmottaket, Ullevål, Oslo universitetssykehus HF.

Kristin Sunde Flatlandsmo er utdannet intensivsykepleier og har mastergrad i avansert klinisk sykepleie fra Lovisenberg Diakonale høyskole. Hun er ansatt som universitetslektor ved OsloMet – storbyuniversitetet, tilknyttet masterstudium og videreutdanning i intensivsykepleie. Flatlandsmo arbeider også ved postoperativ- og intensivavdelingen ved Diakonhjemmet sykehus.

Petter Hemstad er utdannet intensivsykepleier, ansatt ved generell intensiv, Rikshospitalet, Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus HF. Han er medforfatter i "Sykepleie til personer med hjertesykdom" (Cappelen Damm Akademisk 2016).

Helle Madsen Holm er utdannet intensivsykepleier og har mastergrad i avansert klinisk sykepleie fra Høgskolen i Gjøvik. Hun er ansatt som avdelingsleder ved simuleringssenteret, Oslo universitetssykehus HF. Holm er medforfatter i "Sykepleie til personer med hjertesykdom" (Cappelen Damm Akademisk 2016).

Kjersti Hovland er utdannet intensivsykepleier og har lederutdanning fra BI. Hun er ansatt ved avdeling for smertebehandling, Ullevål, Oslo universitetssykehus HF.

Eva Alice Line er utdannet intensivsykepleier, ansatt ved generell intensiv, Rikshospitalet, Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus HF.

Viggo Mastad er utdannet intensivsykepleier og har hovedfag i sykepleievitenskap fra Universitetet i Bergen. Han er ansatt som avdelingssjef for sykepleietjenesten ved Nevroklinikken, St. Olavs hospital, og som universitetslektor ved NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie.

Käthe Meyer er utdannet intensivsykepleier og har ph.d. fra Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Hun er ansatt som transplantasjonskoordinator ved Oslo universitetssykehus HF.

Asgjerd Litleré Moi er utdannet intensivsykepleier og har ph.d. i sykepleievitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun er ansatt som professor ved Høgskulen på Vestlandet, masterstudium i klinisk sykepleie med spesialisering i intensivsykepleie, der hun også er studiekoordinator. Moi er dessuten spesialrådgiver for forskning ved Brannskadeavsnittet, Haukeland universitetssykehus HF.

Ine Myren er utdannet intensivsykepleier og har mastergrad i intensivsykepleie fra OsloMet – storbyuniversitetet. Myren har flere års erfaring fra akuttmottak og intensivavdeling.

Turid Oppigård Nilsen er utdannet intensivsykepleier og har mastergrad i klinisk sykepleievitenskap fra Høgskolen i Molde. Hun er ansatt ved intensivavdelingen, Molde sjukehus HF.

Anne Mette Nygaard er utdannet intensivsykepleier og har mastergrad i klinisk sykepleievitenskap fra Høgskolen i Oslo. Hun er ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse og velferd, videreutdanningen i intensivsykepleie.

Vivian Nystrøm er utdannet intensivsykepleier og har mastergrad i sykepleie – klinisk forskning og fagutvikling fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse og velferd, videreutdanningen i intensivsykepleie.

Brita Fosser Olsen er utdannet intensivsykepleier og har ph.d fra Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Hun er ansatt som intensivsykepleier og forsker ved intensivavdelingen, Sykehuset Østfold HF, og som førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse og velferd.

Siv K. Stafseth er utdannet anestesi- og intensivsykepleier og har ph.d. fra Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Lovisenberg Diakonale høgskole og er også fagutviklingssykepleier ved postoperativ- og intensivavdelingen ved Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus HF.

Gro Sørensen er utdannet intensivsykepleier, ansatt ved thoraxkirurgisk intensivavdeling, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF, der hun også er VAD-koordinator. Sørensen er medforfatter i "Sykepleie til personer med hjertesykdom" (Cappelen Damm Akademisk 2016).

Bernt Henrik Thorsen er utdannet intensivsykepleier. Han har årelang erfaring fra postoperativ- og intensivavdeling.