Integrasjon og mangfold (Heftet)

Utfordringer for sosialarbeideren

Forfatter:

Mehmed S. Kaya, Asle Høgmo og Halvor Fauske (red.)

Forfatter: , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 288
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202327385
Kategori: Sosiologi , Pedagogikk og lærerutdanning , Samfunnsfag , Sosialfag og Lærerutdanning
Fag: Lærerutdanning, Samfunnsfag, Sosialfag, Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Integrasjon og mangfold

Integrasjon og mangfold handler om integrasjon av innvandrere og de utfordringene sosial- og barnevernsarbeidere står overfor i arbeidet med innvandrere. Forfatterne viser hvordan både fødeland, sosial og kulturell bakgrunn, migrasjonsmotiv og selve vandringen gir store forskjeller mellom innvandrernes tilpasningsmåter og utfordringer i Norge. Et hovedmål med boka er å knytte denne kunnskapen mer direkte til sosionomers og barnevernspedagogers praksis og profesjonsutøvelse. Dette gjøres gjennom empirisk baserte diskusjoner blant annet om minoritetsbarn i barnevernet, erfaringer og kompetansebehov i det flerkulturelle barnevernsarbeidet og antidiskriminerende sosialt arbeid.

Boka retter seg særlig mot studenter i sosialt arbeid og barnevern ved universiteter og høgskoler.

Til toppen

Forfatter(e)

Zozan Kaya Asphaug har dobbel mastergrad i internasjonale relasjoner og europeisk politikk fra London School of Economics (LSE) og har studert ved universitetet Mirail, Sorbonne og NTNU. Zozan har tidligere blant annet jobbet med internasjonale spørsmål ved den norske ambassaden i Hanoi og som forskingsassistent på LSE, hvor hun arbeidet med europeisk integreringspolitikk. Zozan jobber nå som forsker på et EU-prosjekt i regi av NTNU.

Bente Puntervold Bø er sosiolog (dr.philos.) og professor ved sosialforsk på Høgskolen i Oslo. Hennes forskningsfelt er migrasjon, innvandringspolitikk og det flerkulturelle samfunn.

Halvor Fauske (mag.art.) er professor i sosiologi og sosialt arbeid ved Høgskolen i Innlandet. Han har forsket og skrevet bøker og artikler innen felter som barnevern, barne- og ungdomssosiologi og profesjonssosiologi.

Asle Høgmo er sosiolog (mag.art) og jobber som professor i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø. Hans forskningsfelt er etniske minoriteters oppvekst, utdanning og kulturelle levekår i Norge.
Mehmed S. Kaya er sosiolog og dr.polit. fra Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim og jobber nå som førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet. Han har vært gründer og ansvarlig redaktør av Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning 2000-2005. Han har forsket på muslimske innvandreres tilpasningsmåter i det norske samfunnet (doktorgradsarbeid) og skrevet bøker om tyrkiske Zazakurdere.
Naushad Ali Qureshi (f.1959 i Quetta, Pakistan, d.2012) var sosionom (cand.polit.) og ansatt som førstelektor på Høgskolen i Lillehammer hvor han var studieleder på sosionomutdanningen. Naushad var opptatt av migrasjon og minoriteter. I forskningsrapporter, fagbøker og en rekke fagartikler har han satt søkelys på marginalisering, ekskludering, diskriminering, rasisme og inkludering. Sosialt- og barnevernsfaglig arbeid med barn og unge var i lang tid hans spesielle interesse og forskningstema.
Ragnhild Aslaug Sollund er kriminolog (dr.polit) og jobber som førsteamanuensis ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Hun er har blant annet forsket på globale omsorgsarbeidere (au pairer) og relasjonen mellom ordenspolitiet og etniske minoriteter.