Innpass (Heftet)

Når integrering lykkes

Forfatter:

Kari Gellein og Hilde Kullerud

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202593360
Kategori: Sosiologi , Samfunnsfag og Samfunnsvitenskap
Fag: Samfunnsfag, Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Innpass

Som flyktning i Norge er du plassert midt i en til tider svært betent innvandringsdebatt. Du opplever å bli omtalt som lykkejeger, at det blir diskutert hvor mye det koster å ha deg her og om integreringsviljen din er god nok. De fleste flyktninger har liten mulighet til å delta i debatten, men i denne boka får de komme til orde med sine erfaringer og meninger om integrering.

Innpass. Når integrering lykkes inneholder i tillegg debatt- og fagdeler. Det blir innført stadig mer kontroll og nye krav rettet mot flyktninger, hvordan påvirker dette flyktninger selv og veiledere som skal håndheve kontrollen i systemet? I boka forteller flyktninger om et vanskelig arbeidsmarked, om å bli møtt med mistenksomme blikk, om utnyttelse på arbeidsplassen og om å prøve å få innpass i «norskheten». Veiledere forteller på sin side om hvordan det er å jobbe i et mangelfullt system, samtidig som de er underlagt streng målstyring og tidspress.

Forfatterne argumenterer for at streng kontroll i asyl- og velferdssystemer kan skape motstand og splittelse, snarere enn bedre tilpasning, tillit og samhold. I boka retter de søkelyset mot negative konsekvenser av økt kontroll og hard retorikk, men også mot gode løsninger for å fremme bedre integrering.

Innpass. Når integrering lykkes retter seg mot studenter i sosialt arbeid og samfunnsfag, samt ansatte i velferdstjenestene.

Til toppen

Forfatter(e)
Kari Gellein er skribent, samfunnsviter og pedagog. Hun er utdannet på Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo
Hilde Kullerud er utdannet sosiolog og journalist med fordypning i innvandring, velferd og ulikhet.