Innovasjon møter kommune (Heftet)

Forfatter:

Ann Karin Tennås Holmen og Toril Ringholm (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 256
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202615567
Kategori: Statsvitenskap , Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Organisasjon og ledelse , Innovasjon og Samfunnsvitenskap
Fag: Innovasjon, Organisasjon og ledelse, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Innovasjon møter kommune

Hva skjer når innovasjonsideer møter kommunen og dens mangfold av institusjonelle verdier, ordninger og regler? Hva skjer med kommunen, og hva skjer med innovasjonsideen? Kan en innovasjon enkelt overføres fra en kommunal kontekst til en annen? Dette er spørsmål som står sentralt i den pågående diskusjonen om innovasjon i norske kommuner, og som også har inspirert forfatterne av denne boken.

I boken Innovasjon møter kommune undersøker forfatterne hva som skjer i «møterommet» der innovasjonsideer og institusjoner føyes sammen og brynes mot hverandre. Kapitlene bygger på nye studier, som spenner over de fleste arbeidsområdene i norske kommuner og tematiserer blant annet spørsmål om ledelse, demokrati, territorium og «oversettelse» i det kommunale innovasjonsarbeidet.

Boken er ment som et bidrag til å nyansere og berike forståelsen av drivkrefter og barrierer for innovasjon i kommunesektoren. Den gir også et bilde av mangfoldet i norske kommuners innovasjonsarbeid, og er skrevet for forskere, studenter og ansatte i offentlig sektor på alle styringsnivåer.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Ann Karin Tennås Holmen er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger og har doktorgrad i administrasjons- og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun har utviklet, ledet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter om samarbeid og innovasjon i offentlig sektor og særlig forsket på samstyring og styringsnettverk på tvers av geografiske og institusjonelle grenser.

Toril Ringholm er dr. polit. og førsteamanuensis i samfunnsplanlegging og kulturstudier ved UiT Norges arktiske universitet. Hun har ledet og deltatt i flere forskningsprosjekter om offentlig innovasjon, og har publisert en lang rekke vitenskapelige artikler, bokkapitler og populærvitenskapelige artikler om emnet.

Jon Helge Lesjø (f. 1950) er sosiolog og professor emeritus ved Høgskolen i Innlandet. Han har publisert faglige arbeider innen områdene offentlig politikk og planlegging, lokaldemokrati og kommunal utvikling samt idrettssosiologi og vinter-OL.

Asbjørn Røiseland er professor i statsvitenskap ved Nord universitet og OsloMet – storbyuniversitetet. Han forsker på nettverksstyring og samskaping og retter spesiell oppmerksomhet på demokrati og politisk lederskap.

Harald Torsteinsen er professor i statsvitenskap ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Han er dr.polit i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø. Torsteinsen underviser i organisasjon og ledelse på masterstudier. Hans forskningsinteresser inkluderer offentlig styring, organisering og ledelse primært på kommunenivå samt hybride organisasjonsformer med særlig vekt på kommunale selskaper. Han har arbeidserfaring fra bank og kommunal forvaltning. Torsteinsen har tidligere vært seksjonsleder ved Høgskolen i Harstad.

Elisabeth Willumsen er professor i sosialt arbeid ved Universitetet i Stavanger. Hun forsker og publiserer på områdene tverrprofesjonelt samarbeid, sosial innovasjon i helse- og velferdstjenesterog brukermedvirkning. Hun er professor ll ved Høgskolen i Molde og har bistilling ved i Senter for Innovasjonsforskning, UiS.