Innovasjon (Heftet)

En innføring

Forfatter:

Atle Hauge, Maria Røhnebæk og Sigrid Myklebø (red.)

Om utgivelsen Innovasjon

Denne boka tar for seg ulike perspektiver på innovasjon gjennom å presentere hvordan innovasjon kan forstås og studeres fra ulike ståsted. Innovasjonslitteraturen er bred og teoriene er mange, men det mangler ofte dialog på tvers av fagtradisjoner. De som har et mikro-perspektiv og er opptatt av innovasjon i bedrifter og organisasjoner, bruker i liten grad innsikter og teorier fra de som har et systemperspektiv og er opptatt av regioner, byer og nasjoner – og vice versa. Boka presenterer forskjellige perspektiver og tilnærminger, og gir dermed grunnlag for en helhetlig forståelse av innovasjon som fagfelt og fenomen.

Kapitlene i boka illustrerer hvordan innovasjon kan studeres i ulike settinger, i ulike faser og på ulike nivåer. Forfatterne belyser hvordan innovasjon kan forstås på systemnivå, organisasjonsnivå og i et regionalt perspektiv. Mange av kapitlene tematiserer problematiske aspekter eller ‘mørke sider’ ved innovasjon, særlig knyttet til diskusjoner om bærekraft. Boka gir også innblikk i metoder og verktøy for innovasjon i praksis, og er ment som en innføring i innovasjon til bruk på bachelor- og masterkurs.

Til toppen