Innovasjon - organisasjon, region, politikk (Heftet)

Forfatter:

Birgit Abelsen, Arne Isaksen og Stig-Erik Jakobsen (red.)

Om utgivelsen Innovasjon - organisasjon, region, politikk

Hva kjennetegner den norske innovasjonsmåten? Innovasjon – organisasjon, region, politikk diskuterer sentrale begreper, modeller og teorier for innovasjon fra den internasjonale faglitteraturen, og setter dem i sammenheng med særegenheter ved norsk økonomi.

Boken gir innsikt i hvordan innovasjonsaktivitet foregår i bedrifter og regioner, og hvorfor noen bedrifter og regioner fremstår som særlig innovative, mens andre bedrifter og regioner i liten grad evner å utvikle nye varer og tjenester. Videre beskriver boken hvordan innovasjonspolitikk utvikles og gjennomføres, og Norges utfordringer og muligheter innen innovasjonspolitikk.

Redaktører: Birgit Abelsen (Universitetet i Tromsø), Arne Isaksen (Universitetet i Agder) og Stig-Erik Jakobsen (Høgskolen i Bergen).

Øvrige bidragsytere: Thor Helge Aas (Agderforskning), Sveinung Eikeland (Universitetet i Tromsø), Arild Farsund (IRIS - International Research Institute of Stavanger), Arnt Fløysand (Universitetet i Bergen), Jens Kristian Fosse (Universitetet i Bergen), Knut Hidle (Universitetet i Bergen), Kirsti Mathiesen Hjemdal (Agderforskning), James Karlsen (Agderforskning), Trine Kvidal (Norut - Northern Research Institute), Torbjørn Lorentzen (Universitetet i Bergen, Uni Research), Roger Henning Normann (Agderforskning), Kristin Wallevik (Agderforskning) og Kristin Woll (Universitetet i Tromsø).

Til toppen

Forfatter(e)
Tor Helge Aas har doktorgrad i strategi og ledelse og arbeider som seniorforsker ved Agderforskning AS.
Birgit Abelsen er forskningsleder ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin, og førsteamanuensis II ved Institutt for samfunnsmedisin ved UiT Norges arktiske universitet. Hun har tidligere arbeidet som høgskolelektor ved reiselivsutdanningen på Høgskolen i Finnmark og som seniorforsker og adm. direktør ved Norut Alta AS.
Sveinung Eikeland er viserektor med spesielt ansvar for UiT Norges arktiske universitet sitt bidrag til regional utvikling. Han har en faglig tilknytning til Finnmarksfakultetet. Eikeland er sosiolog, og var seniorforsker ved Norsk institutt for by – og regionforskning (1985-1995) og Northern research institute (2003-2011). Ved Norut var Eikeland direktør for Norut Alta – Áltá og han var 2011-2013 rektor ved Høgskolen i Finnmark.

Arild Aurvåg Farsund er dr.polit. og seniorforsker ved IRIS - International Research Institute of Stavanger.

Arnt Fløysand er professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Bergen og professor 2 ved Senter for nyskaping ved Høgskulen på Vestlandet.
Jens Kristian Fosse er førsteamanuensis ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet. Fosses forskningsfelt er regional næringsutvikling, innovasjon i næringslivet og fasilitering av innovasjon i nettverk.
Knut Hidle er førsteamanuensis i geografi ved Institutt for geografi, Universitetet i Bergen. Han er visedekan ved det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiB, og arbeider i bistilling som seniorforsker ved Agderforskning.

Kirsti Mathiesen Hjemdahl er etnolog og seniorforsker ved Agderforskning i Kristiansand. Her har hun ledet satsingen på kultur og næring siden 2005. De siste årene har hun dessuten hatt en bistilling på reiselivsstudiet ved Universitetet i Agder.

Hjemdahl tok doktorgrad på nordiske temaparker og post.dok på politiske plasser i endring i Kroatia og Sør-Afrika ved Universitetet i Bergen. De siste årene har hun ledet næringsklyngen Arena USUS, som for tiden består av 75 bedrifter innen kultur- og opplevelsesnæringen, i tillegg til å være prosjektleder for innovasjonsprogrammet VRI-Agder sin særskilte satsing innen kultur.

Arne Isaksen er professor i økonomisk geografi ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Universitetet i Agder og forsker ved Agderforskning. Isaksens forskningsfelt er regional næringsutvikling med vekt på studier av regionale klynger, innovasjonssystemer og regionalpolitikk.
Stig-Erik Jakobsen er professor i økonomisk geografi og leder for Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet. Han har særlig forsket på regional næringsutvikling, innovasjon i næringslivet og innovasjonspolitikk.

James Karlsen er professor ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Han har doktorgrad fra Industriell økonomi ved NTNU. Karlsens forskningsinteresse er regional innovasjon og regional utvikling, samspill mellom høyere utdanningsinstitusjoner og regionale aktører.

Trine Kvidal-Røvik er førsteamanuensis ved Institutt for reiseliv og nordlige studier i Alta, UiT Norges arktiske universitet. Hennes forskningsinteresser dreier seg om kritisk-kulturelle tilnærminger til sted, identitet og kommunikasjon, med spesiell fokus på maktstrukturer i samfunnet. Hun er interessert i problemstillinger knyttet til utviklingsprosesser i Nord, herunder tematikken kjønn og innovasjon.

Torbjørn Lorentzen arbeider som forsker II ved Uni Research, Universitetet i Bergen. Han er utdannet sosialøkonom med fordypning i statistisk analyse.
Roger Normann (f. 1972) er seniorforsker og avdelingsleder ved Agderforskning og postdoktor i organisasjonsvitenskap ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Universitetet i Agder. Normanns forskningsfelt er nettverksstyring, regionale klynger, regional ledelse og innovasjonspolitikk.
Kristin Wallevik er seniorforsker og administrerende direktør ved Agderforskning i Kristiansand. Hun har en PhD fra Copenhagen Business School og forsker innenfor områdene eierstyring og innovasjon.

Kristin Woll er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Tromsø. Hennes forskningsinteresser er innenfor kreativitet, innovasjon, motivasjon og arbeidsmiljø. Hun disputerte i 2010 med avhandlingen «Betingelser for kreativitet og implementering av nye ideer. En studie av ansattes innovative potensial». Kristin Woll har lang undervisningserfaring både på bachelor- og masternivå.