Innganger til språkvitenskap (Heftet)

Teori, metode og faghistorie

Forfatter:

Stian Hårstad, Terje Lohndal og Brit Mæhlum

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 210
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202459208
Kategori: Litteratur- og språkvitenskap
Fag: Litteratur- og språkvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Innganger til språkvitenskap

Språkvitenskapen er preget av motsetninger: Er språket primært et naturfenomen med iboende strukturer og lovmessigheter, eller er det snarere et kulturprodukt som ikke kan løsrives fra sosial samhandling? De fleste lingvistiske studier forholder seg til teori og metode innenfor ett begrenset felt – enten en formallingvistisk tradisjon eller en mer sosiokulturell tilnærming.

Forfatterne av denne boka velger en tredje vei ved å se på språk som både natur og kultur. De drøfter teoretiske og metodiske aspekter ved formell lingvistikk og sosiolingvistikk i sammenheng, og betrakter de to forskningstradisjonene i lys av allmenn vitenskapshistorie. Slik får de fram de historiske rammene for de to tradisjonene og beskriver inngående hvordan teoretiske og metodiske forhold springer ut av ulike forutsetninger.

Denne vitenskapelige monografien er relevant for språkforskere og for studenter på master- og doktorgradsnivå.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Stian Hårstad er professor i nordisk språkvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han har tidligere arbeidet i grunnskolelærerutdanninga og har skrevet bøker og artikler om sosiolingvistiske, språkdidaktiske og språkhistoriske emner.

Terje Lohndal er professor i engelsk språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, samt professor II ved UiT Norges arktiske universitet. Han har særskilt kompetanse innenfor formell lingvistikk.

Brit Mæhlum er professor emeritus i nordisk språkvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun har lang fartstid som underviser, veileder og lærebokforfatter, og forskningsinteressene hennes omfatter sosiolingvistiske, språkhistoriske og vitenskapsteoretiske emner.