Innføring i rettsstudiet (Innbundet)

Forfatter:

Johs. Andenæs

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2002
Antall sider: 180
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202218386
Kategori: Metodelære og rettsteori
Fag: Metodelære og rettsteori
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Innføring i rettsstudiet

Boken er skrevet først og fremst med tanke på dem som har begynt å studere juss, eller som overveier å gjøre det, men er også aktuell for andre som ønsker en innføring i norsk rettsvesen og rettsliv.

Med utgangspunkt i et rikt utvalg av eksempler fra praksis viser forfatteren hvilken rolle de enkelte rettskildefaktorer spiller i rettslivet, og hvordan de avveies mot hverandre. Gammelt og nytt syn på rettskildene, logikkens plass i rettstenkningen, domstolenes politiske funksjon, hva som er et prejudikat, juss som vitenskap, om jurister er konservative - dette er noen av emnene forfatteren tar opp.

Et kapittel om jurister i yrkeslivet gir en oversikt over de forskjellige typer arbeid som det juridiske studiet kan føre fram til. I tillegg blir det gitt gode råd om studiet, og juridiske begreper som ofte volder problemer for nybegynneren blir forklart.

Til toppen