Innføring i norsk språkhistorie (Heftet)

Forfatter:

Agnete Nesse

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 232
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202400484
Kategori: Norsk og Litteratur- og språkvitenskap
Fag: Litteratur- og språkvitenskap, Norsk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Innføring i norsk språkhistorie

Denne boken presenterer hele språkhistorien i Norge, fra de eldste runefunnene til de nyeste språkendringene i vår samtid. Beskrivelsene av de ulike språkhistoriske periodene og av språkendringene dekker både talemålet og skriftspråket, og bruken av andre språk enn norsk diskuteres der det er relevant. Bokens teksteksempler lar oss møte et mangfold av norske språkbrukere gjennom tidene, som prester, kjøpmenn, bønder og forfattere; barn og eldre, kvinner og menn.

Målet med boken er å vise sammenhengen mellom tidligere tiders språk og det språket vi bruker i dag, og å vise at språkhistorisk kunnskap er nødvendig for å kunne ta kvalifiserte språkvalg.

Boken egner seg for bachelorstudenter i nordistikk og studenter i norsk i GLU, og for andre som ønsker å lære om norsk språkhistorie.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Agnete Nesse er post.doc. ved Universitetet i Bergen og forsker innen historisk sosiolingvistikk. Doktoravhandlingen hennes fra 2002 var om språkkontakt i hansatidens Bergen, og seinere har hun skrevet en fagbok om språkforholdene i Bodø, i tillegg til en rekke artikler om emner som språkskifte, purisme og tekstarbeid. Hun arbeider for tiden med historien til det norske radiospråket.