Innføring i logistikk og transport (Heftet)

For speditører, sjåfører, transportkjøpere og lastebileiere

Forfatter:

Einar Spurkeland (red.)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 168
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202456306
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag og Logistikk
Fag: Logistikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Innføring i logistikk og transport

Boka gir en grundig, pedagogisk og praktisk rettet innføring i transport og logistikk, med særlig fokus på landtransport. Det er lagt vekt på vise hvordan ulike typer transportoppdrag kan gjennomføres på best mulig måte for alle involverte. Hva må transportører, speditører og kunder ha oversikt over? Hvilke lover og regler gjelder nasjonalt og internasjonalt? Hva skal man kreve av en seriøs transportør? Hvordan har digitalisering og internasjonalisering påvirket transport og logistikk de siste årene?

Etter en historisk introduksjon til transportfagets utvikling i Norge, drøfter boka følgende temaer: aktørene i transportsystemet og kravene som stilles til disse, transportkunders forventninger, de ulike elementene i transport- og oppdragsplanlegging, gjeldende rettsregler, håndtering av farlig gods, økonomistyring og sikkerhetsarbeid.

Boka kan benyttes både til selvstudium eller som pensum i kurs – og fagtilbud ved videregående skoler, fagskoler eller høyskoler. Den vil også ha stor interesse for logistikk- og transportmedarbeidere, grossister, vareeiere og ansatte i offentlige etater.

Alle forfatterne i boka har bakgrunn fra undervisning, kunnskapsformidling og praksis.

Til toppen

Forfatter(e)
Einar Spurkeland har lang erfaring fra transport- og logistikkbransjen og er tilknyttet Høgskolen i Oslo og Akershus.
Per J. Haukeberg er høgskolelektor ved avdeling for trafikkopplæring, Høgskolen i Nord-Trøndelag.
Håkon M. Rønnevig er lærer i logistikk ved Fagskolen Innlandet, avdeling for teknikk og industriell produksjon.