Veier til kunnskap

Innføring i læringsstrategier for ungdom (Heftet)

Forfatter:

Harald Båsland

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 142
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276347067
Kategori: Norsk
Fag: Norsk
Nivå: Akademisk
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Innføring i læringsstrategier for ungdom

En læringsstrategi er en måte å arbeide med lærestoff på, et verktøy for å hente ut det viktigste innholdet i en tekst.

Innføring i læringsstrategier for ungdom er ei håndbok som vil gi deg hjelp til å bruke gode læringsstrategier når du arbeider med fagstoff. Her får du trening i å bruke forskjellige læringsstrategier i møte med tekster. Boka gir deg blant annet veiledning i hvordan du kan arbeide strategisk før du begynner å lese en tekst, mens du arbeider med en tekst, og etter at du er ferdig med teksten/emnet. Målet er at du skal lære å lære.

Boka er delt i to hoveddeler:

  • En innføringsdel der én og én læringsstrategi blir forklart og mange vist med eksempler. Til hver læringsstrategi er det oppgaver.
  • En tekstdel som består av lesetekster med ulik vanskegrad og ulike temaer. De passer til oppgavene, men skal bare brukes dersom det er vanskelig å finne passende øvingstekster i lærebøkene du bruker til daglig eller på Internett.

Til toppen

Forfatter(e)

Harald Båsland er en erfaren lærebokforfatter og lærer med fordypning i norsk, samfunnsfag og pedagogikk. Sammen med Bjarne Hovland har han vært forfatter av metodikkbøker for lærere i natur og miljø, geografi og historie, lærebøker i norsk, samfunnsfag, natur og miljø, geografi og historie for grunnskolen, og samfunnsfagsbøker og matematikkbøker for elever med lærevansker. Båsland har vært mye benyttet som kursholder på en rekke lærerkurs over hele landet.

Veier til kunnskap
Veier til kunnskap er et læreverk i studieteknikk og læringsstrategier som i utgangspunktet er tilrettelagt for elever på ungdomstrinnet. Verket består av fem komponenter og skal dekke det elevene trenger i studieteknikk og læringstrategier på ungdomstrinnet (men læreverket kan også brukes i andre sammenhenger):