Innføring i kroppsøvingsdidaktikk (Nettsted)

Forfatter:

Steinar Brattenborg og Berit Engebretsen

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2018
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202583958
Kategori: Kroppsøving
Fag: Kroppsøving
Varighet: Fram til 31.08.2022
Nivå: Akademisk
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Innføring i kroppsøvingsdidaktikk
Unibok er en digital utgave av boka.

Innføring i kroppsøvingsdidaktikk
, 3. utgave tar utgangspunkt i fagdidaktiske problemstillinger i kroppsøvingsfaget i grunnskolen. Målgruppa for boka er studenter på idrett og/eller kroppsøvingsstudier ved høgskole eller universitet samt lærere som underviser i kroppsøving i grunnskolen. Hensikten er å gi leserne en plattform å arbeide ut ifra når de skal planlegge, gjennomføre og vurdere kroppsøvingsundervisningen. Vi ser på fagets egenart og gjeldende læreplan i faget. Sentrale begreper er planlegging, mål, innhold, prinsipper, metoder, vurdering og tilpasset opplæring. Det settes også fokus på jenter og gutters ulikheter med tanke på interesser og erfaringer med idrett og kroppsøving.

Unibok er en digital utgave av boka og kan brukes på alle digitale flater, både online og offline. Teksten tilpasser seg skjermstørrelsen og kan også justeres, og man kan lytte til teksten med tekst-til-tale der ordene markeres samtidig under opplesingen. Innholdsfortegnelse, fulltekstsøk og bokmerkefunksjon gjør det lett å finne fram og holde oversikt. Man kan også markere tekst og legge inn notater, som man kan eksportere til pdf eller word.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i "Mine unibøker" på www.unibok.no eller direkte til boka via «Min side» på cda.no.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)
Har lang erfaring som høgskolelektor i kroppsøving og idrett og er nå studieleder ved OsloMet – storbyuniversitetet. I tillegg har han jobbet to år som lærer i grunnskolen. Brattenborg har arbeidet med problemstillinger rundt vurdering i kroppsøving siden han fullførte sitt hovedfag om vurdering i kroppsøving. Brattenborg har også bidratt til utvikling av flere digitale læremidler i kroppsøving.
Berit Engebretsen er universitetslektor i kroppsøving ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun underviser blant annet i profesjonsfag og forskningsinteressen ligger innenfor kroppsøving, kjønn og danning.