Innføring i kroppsøvingsdidaktikk (Heftet)

Forfatter:

Steinar Brattenborg og Berit Engebretsen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 224
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202419318
Kategori: Kroppsøving og Kroppsøving
Fag: Kroppsøving
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Innføring i kroppsøvingsdidaktikk

Innføring i kroppsøvingsdidaktikk, 3.utgave tar utgangspunkt i fagdidaktiske problemstillinger i kroppsøvingsfaget i grunnskolen. Målgruppa for boka er studenter på idrett og/eller kroppsøvingsstudier ved høgskole eller universitet samt lærere som underviser i kroppsøving i grunnskolen. Hensikten er å gi leserne en plattform å arbeide ut ifra når de skal planlegge, gjennomføre og vurdere kroppsøvingsundervisningen. Vi ser på fagets egenart og gjeldende læreplan i faget. Sentrale begreper er planlegging, mål, innhold, prinsipper, metoder, vurdering og tilpasset opplæring. Det settes også fokus på jenter og gutters ulikheter med tanke på interesser og erfaringer med idrett og kroppsøving.

Boka er inndelt i følgende 9 kapitler:

1. Kroppsøvingshistorie
2. Læreplanverket for Kunnskapsløftet av 2006
3. Kroppsøvingslærerrollen
4. Planlegging av kroppsøvingsundervisning
5. Undervisningsprinsipper
6. Undervisningsmetoder
7. Tilpasset opplæring Kroppsøvingsundervisning og kjønn
8. Kroppsøvingsundervisning og kjønn
9. Elevvurdering i kroppsøving i grunnskolen

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Steinar Brattenborg (f. 1967) jobber som universitetslektor i kroppsøving og idrett ved OsloMet. Han har også jobbet flere år som studieleder ved samme institusjon. I tillegg har han jobbet to år som lærer i grunnskolen. Brattenborg har arbeidet med problemstillinger rundt vurdering i kroppsøving siden han fullførte sitt hovedfag som omhandlet dette temaet, og fram til i dag. Dette har blant annet kommet til uttrykk i et tidligere antologibidrag og i boka Innføring i kroppsøvingsdidaktikk (Cappelen Damm Akademisk), der han er forfatter. Brattenborg har også bidratt til utvikling av flere digitale læremidler i kroppsøving.

Berit Engebretsen (f. 1957) er nå pensjonert. Hun var tidligere høgskole-/universitetslektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus / OsloMet i flere år, der spesialområdene var profesjonsfag med vekt på varierte praktiske aktiviteter og friluftsliv. Hun har en cand.mag.-grad fra Universitetet i Oslo med fagene pedagogikk, psykologi og kriminologi. Videre har hun fire års utdannelse fra Norges idrettshøgskole som innbefatter hovedfag i idrettsvitenskap. Hun har over 30 års undervisningserfaring i idrett, kroppsøving og friluftsliv fra folkehøgskole og Høgskolen i Oslo og Akershus. Sammen med Steinar Brattenborg har Engebretsen skrevet boka Innføring i kroppsøvingsdidaktikk (Cappelen Damm Akademisk) og hun har erfaring fra vitenskapelig publisering i både tidsskrifter og antologier.