Innføring i kroppsøvingsdidaktikk (Heftet)

Forfatter:

Steinar Brattenborg og Berit Engebretsen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 224
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202419318
Kategori: Kroppsøving og Kroppsøving
Fag: Kroppsøving
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Innføring i kroppsøvingsdidaktikk
Innføring i kroppsøvingsdidaktikk, 3.utgave tar utgangspunkt i fagdidaktiske problemstillinger i kroppsøvingsfaget i grunnskolen. Målgruppa for boka er studenter på idrett og/eller kroppsøvingsstudier ved høgskole eller universitet samt lærere som underviser i kroppsøving i grunnskolen. Hensikten er å gi leserne en plattform å arbeide ut ifra når de skal planlegge, gjennomføre og vurdere kroppsøvingsundervisningen. Vi ser på fagets egenart og gjeldende læreplan i faget. Sentrale begreper er planlegging, mål, innhold, prinsipper, metoder, vurdering og tilpasset opplæring. Det settes også fokus på jenter og gutters ulikheter med tanke på interesser og erfaringer med idrett og kroppsøving.

Boka er inndelt i følgende 9 kapitler:

1. Kroppsøvingshistorie
2. Læreplanverket for Kunnskapsløftet av 2006
3. Kroppsøvingslærerrollen
4. Planlegging av kroppsøvingsundervisning
5. Undervisningsprinsipper
6. Undervisningsmetoder
7. Tilpasset opplæring Kroppsøvingsundervisning og kjønn
8. Kroppsøvingsundervisning og kjønn
9. Elevvurdering i kroppsøving i grunnskolen

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Har lang erfaring som høgskolelektor i kroppsøving og idrett og er nå studieleder ved OsloMet – storbyuniversitetet. I tillegg har han jobbet to år som lærer i grunnskolen. Brattenborg har arbeidet med problemstillinger rundt vurdering i kroppsøving siden han fullførte sitt hovedfag om vurdering i kroppsøving. Brattenborg har også bidratt til utvikling av flere digitale læremidler i kroppsøving.
Berit Engebretsen er universitetslektor i kroppsøving ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun underviser blant annet i profesjonsfag og forskningsinteressen ligger innenfor kroppsøving, kjønn og danning.