Inkludering av minoritetsspråklige elever i skolen (Heftet)

Forfatter:

Maryann Jortveit

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 273
Forlag: Portal forlag
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788283141184
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk og Norsk som andrespråk
Fag: Norsk som andrespråk, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Inkludering av minoritetsspråklige elever i skolen

Hvordan er det å være lærer i en mangfoldig skole? Samtaler med lærere og vurdering av offentlige dokumenter viser at det er behov for mer kunnskap omkring opplæring av minoritetselever. Mange lærere arbeider for å få et godt sosialt klima, og de legger vekt på at elevene skal trives, men strever med å legge til rette for et godt faglig utbytte for minoritetselevene. De etterlyser refleksjoner over verdier, bedre samarbeid og kompetanseheving. Det er nødvendig å drøfte hva inkludering er og hvilke konsekvenser det skal få i opplæringen av språklige minoriteter.

I boka pekes det på at både språklige minoritets- og majoritetselever skal kvalifiseres til å være aktive deltakere i et samfunn preget av mangfold. Det betyr at hele skolen må gjenspeile de verdiene som ligger til grunn for et inkluderende samfunn.

Til toppen

Forfatter(e)

Maryann Jortveit (f. 1960) er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Hennes doktorarbeid innenfor pedagogikk er utgitt i bearbeidet form i boka Inkludering av minoritetsspråklige elever i skolen (2017). Forsknings- og undervisningsområdene hennes er innenfor mangfold, flerkulturell pedagogikk og spesialpedagogikk. Hun er også engasjert i utdanningsdirektoratets kompetansehevingsprosjekt Kompetanse for mangfold.