Inkluderende kroppsøving (Heftet)

Forfatter:

Øyvind Førland Standal og Gro Rugseth (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 144
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202470647
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Kroppsøving og Lærerutdanning
Fag: Kroppsøving
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Inkluderende kroppsøving

Med denne boka ønsker forfatterne å bidra til at fremtidens kroppsøvingslærere skal kunne reflektere over og analysere sin egen undervisningspraksis med sikte på å skape rom for inkludering, slik at alle elever lærer og får erfare utfordringer ut i fra sine forutsetninger.

Inkluderende kroppsøving består av et innledende kapittel som gjør rede for tilpassa opplæring og inkludering i kroppsøving. Deretter følger 4 kapitler som omhandler forskjeller i kroppsøvingsfaget. Disse forskjellsskapende dimensjonene er kjønn, etnisitet, funksjonshemming og overvekt. Til slutt følger to kapitler med fagdidaktiske refleksjoner, der det ene handler om interkulturell læring og det andre om evne og forutsetninger i kroppsøving.

Boka er skrevet av forskere fra Norges idrettshøgskole og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Inkluderende kroppsøving

Inkludering för alla eller för vissa utvalda elever?

Lars Kristén har läst den norska läroboken Inkluderende kroppsöving, sammanställd av Øyvind Førland Standal & Gro Rugseth (Cappelen Damm Akademisk), och har funnit en viktig kunskapskälla för skolämnet idrott och hälsa och för utbildningen av dess lärare. Resonemangen känns moderna, menar vår recensent, och viktiga för ett demokratiskt samhälle.

Lars Kristén, idrottsforum.org, publisert 11.05.16Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Gro Rugseth har vært førsteamanuensis ved Institutt for fysioterapi ved Fakultet for helsefag på Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun jobber nå som førsteamanuensis II ved Institutt for idrettsmedisin ved Norges idrettshøgskole. Rugseth er utdannet fysioterapeut, har grunnfag og mellomfagstillegg i psykologi, hovedfag i helsefag og er p.hd. fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Avhandlingen hennes handlet om overvekt og fedme som individuell erfaring. Rugseth har publisert vitenskapelige artikler om overvekt og fedme og om pedagogikk og læring, og er redaktør for en lærebok om inkludering i kroppsøving.
Ansatt som førsteamanuensis ved Seksjon for idrett og kroppsøving, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet – storbyuniversitetet. Han har utdanning i idrettsvitenskap fra idrettshøgskolen i Köln, pedagogikk og fysikk fra Universitetet i Köln (Tyskland) og en doktorgrad fra Norges idrettshøgskole i idrettsvitenskap. I sin postdoktorstilling ved Senter for profesjonsstudier (OsloMet) arbeidet han med lærerstudentenes utvikling av danning i og etter utdanningen sin.

Anne Birgitte Leseth er sosialantropolog og førsteamanuensis ved Senter for Profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har mange års erfaring med metodeundervisning ved universitet og høgskole og arbeider med kulturanalytiske perspektiver på utdanning og arbeidsliv.