Individet i journalistikken (Heftet)

Forfatter:

Harald Hornmoen, Thore Roksvold og Jørgen Alnæs (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 304
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202480639
Kategori: Journalistikk og mediefag og Journalistikk
Fag: Journalistikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Individet i journalistikken

Hvordan har individets plass i journalistikken endret seg over tid? Hva betyr det for samfunnsdebatten? Hvilke endringstendenser i kulturen og samfunnet er framstillingen av individer i journalistikken uttrykk for?

Individeksponering i journalistikken er utskjelt og kan være forflatende. Men den kan også være demokratisk og frigjørende. Den speiler en samfunnsutvikling, og den rører ved kjernen i hva som er journalistikk.

Denne boka retter blikket mot ulike journalistiske sjangre, ulike historiske perioder og ulike former for journalistikk, og beskriver framstillingen av individer i norsk journalistikk. Videre drøfter den hvilke konsekvenser en slik individeksponering kan få.

Individet i journalistikken henvender seg til forskere, studenter, lærere, fagforfattere og andre medieinteresserte lesere.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Harald Hornmoen (f. 1959) er professor ved Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet - storbyuniversitetet. Han er dr.art. fra Universitetet i Oslo i 2003 med avhandling om amerikansk forskningsjournalistikk. Hornmoen har journalistisk bakgrunn fra musikkpresse og NRK radio, og er tidligere redaktør av forskningsmagasinet Apollon.
Thore Roksvold (f. 1946) var professor ved Institutt for journalistikk og mediefag, Høgskolen i Oslo og Akershus fram til 1. januar 2014. Han er dr.philos. fra Universitetet i Oslo i 2005 med avhandlingen Var avisspråket bedre før? En metodetriangulert studie av normendringer i norsk avisspråk på 1900-tallet.

Jørgen Alnæs (f. 1974) har i flere år vært høgskolelektor ved Institutt for journalistikk og mediefag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Nå er han doktorgradsstipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Alnæs har jobbet som journalist og litteraturkritiker.

Marie Alming (f. 1984) er forfatter og frilans radiojournalist. Hun er master i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo, og forfatter av boka Stjålet fra Radio Nova (2015).
Nina Blom Andersen (f. 1971) er lektor i kommunikasjon ved Roskilde Universitet i Danmark. Hun er magister i sosiologi fra Lunds universitet, Sverige i 1998 og ph.d. fra Roskilde Universitet i 2008 med avhandling om kommunikasjon mellom borgere, myndigheter og medier under alvorlige ulykker.

Birgitte Kjos Fonn er professor i journalistikk ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun er dr.philos. fra Universitetet i Oslo (UiO) på en avhandling om pressehistorie, og er ellers cand.polit. i sosiologi fra UiO og Master of Science i The Politics of the World Economy fra London School of Economics. Fonn er koordinator for sakprosamasteren ved OsloMet og redaktør for Mediehistorisk Tidsskrift. Hun har skrevet og redigert en rekke arbeider om både historiske og samtidige mediespørsmål, blant annet om økonomijournalistikk, og er tidligere journalist. E-post: birgitte@oslomet.no

Anders Gjesvik (f. 1959) er høgskolelektor ved Institutt for journalistikk og mediefag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Han er master i journalistikk fra Universitetet i Oslo i 2010 og har jobbet som journalist i 20 år, hovedsakelig i featureavdelingen til Dagens Næringsliv.
Yngve Benestad Hågvar (f. 1975) er førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet – storbyuniversitetet. Sentrale fagområder er diskursanalyse, retorikk og sosialsemiotikk.
Magne Lindholm (f. 1951) er førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Han er cand.philol. fra Universitetet i Oslo og ph.d. fra
HiOA i 2015 med avhandlingen Journalistikkens autoritet - yrkesideologi og autoritetsmarkering i norsk journalistikk 1954-2014. Lindholm var kulturjournalist og redaktør i NRK i 12 år.

Ragnhild Kr. Olsen (f. 1970) er førstelektor ved Institutt for journalistikk og mediefag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er utdannet cand.polit. med hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo i 1996 og har bakgrunn blant annet som journalist i Moss Avis og Aftenposten og som analysesjef i Amedia.

Rune Ottosen er professor emeritus ved OsloMet - storbyuniversitetet, nestleder i Norsk PEN og medlem av den norske Unesco-kommisjonen. Han har skrevet en rekke bøker og artikler om krigs- og fredsjournalistikk, pressehistorie og journalistikk.

Kjersti Rustand (f. 1986) er kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsetaten, Oslo kommune. Hun er master i journalistikk fra Universitetet i Oslo.

Anne Hege Simonsen (f. 1965) er førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet. Hun er ph.d. fra Universitetet i Bergen i 2015 med en avhandling om nyhetsfotografier fra 22. juli. Hun har bakgrunn som journalist, redaktør av ukeavisa Ny Tid (1998-2000), forsker og faglitterær forfatter.

Steen Steensen (f. 1969) er professor i journalistikk og instituttleder ved Institutt for journalistikk og mediefag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Han er ph.d. fra Universitetet i Oslo i 2010 med en avhandling om featurejournalistikk på nett og forsker primært på digitalisering av journalistikken. Steensen har bakgrunn som journalist og er redaktør av Norsk medietidsskrift.