immer besser

immer besser (Heftet)

Tysk aktivitetsgrammatikk for videregående skole

Forfatter:

Bianca Bali og Helge Parnemann

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2004
Antall sider: 216
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202219024
Kategori: Tysk 2 og Tysk 1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Tysk 1, Tysk 2
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Vg1, Vg2, Vg3
Komponent: Grammatikk
Om utgivelsen immer besser
immer besser er en tysk aktivitetsgrammatikk som dekker behovene på Tysk I og Tysk II. Boken fokuserer på hovedreglene i tysk grammatikk, noe som bidrar til å skape god oversikt for elevene. Et friskt visuelt uttrykk med farger og instruktive illustrasjoner vil sammen med lettfattelige forklaringer gjøre tysk grammatikk litt morsommere og mer lystbetont for lærer og elev.

Boka er en kombinert grammatikk og øvingsbok som legger opp til individuelt arbeid, pararbeid og gruppearbeid. Det er lagt vekt på muntlige øvinger slik at elevene kan trene gjennom dialoger, og hver grammatikkdel avsluttes med en test som elevene kan benytte for å teste seg selv. Boka har også et nyttig kapittel om skriftlig framstilling som formelt og uformelt brev, hvordan sette opp CV og søke på jobb.

immer besser har fasit bakerst i boken og egen CD med tilleggsøvelser.

Til toppen

Andre aktuelle titler

immer besser
immer besser er en kombinert grammatikk og øvingsbok som fokuserer på hovedreglene i tysk grammatikk, noe som bidrar til å skape god oversikt for elevene.