Immaterialrett (Innbundet)

og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven

Forfatter:

Per Helset, Felix Reimers, Toril Melander Stene og Ragnar Vik

Forfatter: , , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 816
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202235871
Kategori: Immaterialrett
Fag: Immaterialrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Immaterialrett

Boken gir en god oversikt over alle delene av immaterialretten; fra kjennetegnsrett og designrett til patentrett og opphavsrett. Den omhandler også reglene om produktetterlikning, bedriftshemmeligheter og know how i markedsføringsloven. Videre behandles spørsmål om overdragelse og lisensiering, sanksjoner og håndhevelse.

Boken er en praktisk håndbok for jurister og andre som jobber med immaterialrettslige problemstillinger, og for studenter i fagene.

Forfatterne har alle lang praktisk erfaring innenfor fagområdene.

Til toppen

Presse Immaterialrett

«Forfatterne har nedlagt et meget omfattende og fortjenstfullt arbeid, og boken har fått en helstøpt og gjennomført form. Det er etter min mening blitt en god bok, som uten tvil oppfyller sin ambisjon om å være en oversiktlig og praktisk rettet introduksjon til immaterialretten og etterligningsvernet etter markedsføringsloven. Det er all grunn til å tro at boken vil få stor utbredelse og vil være til betydelig nytte for immaterialpraktikere i årene fremover.»

Arne Ringnes, Tidsskrift for forretningsjus, 3/2009

«I samsvar med forfatternes formål om en praktisk tilnærming til stoffet inneholder boken løpende praktiske tips, som både studenter, praktiserende jurister og ikke-jurister vil finne nyttig. I denne sammenhengen bør kapittel 10 om strategisk sikring og utnyttelse av immaterielle rettigheter trekkes frem.»

Torger Kielland, LOV OG RETT nr. 1-2/2010

Til toppen