Identitet som lærer (Heftet)

Forfatter:

Line Wittek

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 188
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202533328
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Utdanningsledelse , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Lærerutdanning, Pedagogikk, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Identitet som lærer

Identitet som lærer handler om hvordan lærere utvikler seg som profesjonsutøvere gjennom yrkeskarrieren.
Forfatteren behandler fire hovedtemaer:

  • hva gode lærere og skoleledere gjør og hvorfor
  • hvordan uformell læring finner sted i praksis
  • lærerens profesjonelle identitetsdannelse – relasjonelt, faglig og personlig
  • læreres og skolelederes motivasjon for yrket
Gode lærere jobber i team, de står sammen om planlegging og gjennomføring av undervisning og de samarbeider om elevvurdering. De sier at det å tilhøre et fellesskap der man drar lasset sammen er helt nødvendig for kunne jobbe profesjonelt og lykkes med utviklingsarbeid.

Boka gir også en teoretisk inngang til å forstå profesjonell identitet. Identitet henspiller da på noe dynamisk som kommer til uttrykk på varierte måter i ulike sammenhenger.

Identitet som lærer er skrevet for studenter i grunnskolelærerutdanningen og for nyutdannede lærere på vei ut i skolen.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Anne Line Wittek er professor ved Universitetet i Oslo, Institutt for pedagogikk. Hun forsker på læring og undervisning i høyere utdanning og har publisert en rekke arbeider om forholdet mellom pedagogiske verktøy og studenters læring, kvalitet i undervisning og profesjonell utvikling. Hun arbeider innenfor en sosio-kulturell dialogisk forståelse av hvordan mening skapes, og fokuserer på betydningen av kultur og historisk utviklede verktøy som medier i læring