Identitet som lærer (Heftet)

Forfatter:

Line Wittek

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 188
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202533328
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Utdanningsledelse , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Lærerutdanning, Pedagogikk, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Identitet som lærer

Identitet som lærer handler om hvordan lærere utvikler seg som profesjonsutøvere gjennom yrkeskarrieren.
Forfatteren behandler fire hovedtemaer:

  • hva gode lærere og skoleledere gjør og hvorfor
  • hvordan uformell læring finner sted i praksis
  • lærerens profesjonelle identitetsdannelse – relasjonelt, faglig og personlig
  • læreres og skolelederes motivasjon for yrket
Gode lærere jobber i team, de står sammen om planlegging og gjennomføring av undervisning og de samarbeider om elevvurdering. De sier at det å tilhøre et fellesskap der man drar lasset sammen er helt nødvendig for kunne jobbe profesjonelt og lykkes med utviklingsarbeid.

Boka gir også en teoretisk inngang til å forstå profesjonell identitet. Identitet henspiller da på noe dynamisk som kommer til uttrykk på varierte måter i ulike sammenhenger.

Identitet som lærer er skrevet for studenter i grunnskolelærerutdanningen og for nyutdannede lærere på vei ut i skolen.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Line Wittek er professor i pedagogikk ved Institutt for Pedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun har skrevet en rekke bøker og forskningsartikler om undervisning, læring og undervisningskvalitet i lys av sosiokulturelle perspektiv på læring. Som forsker har hun vært særlig opptatt av høyere utdanning som kontekst, og hun har vært involvert i flere forskningsprosjekter som har studert akademisk skriving, vurdering, veiledning og kollegaveiledning som praksis. Wittek har vært spesielt opptatt av studenters læring innenfor disse praksisene, men også læreres læring og profesjonelle utvikling.