Identifisering og endring av organisasjonskultur (Heftet)

De konkurrerende verdier

Forfatter:

Kim S. Cameron og Robert E. Quinn

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 278
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: Diagnosing and changing organizational culture
Oversatt av: Silva, Nichole E.
ISBN: 9788202396510
Kategori: Statsvitenskap , Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Pedagogikk og lærerutdanning , Organisasjon og ledelse , Utdanningsledelse og Samfunnsvitenskap
Fag: Organisasjon og ledelse, Statsvitenskap, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Identifisering og endring av organisasjonskultur

  • Hva er organisasjonskultur?
  • Hvordan kan du beskrive kulturen i din organisasjon?
  • Hvor godt er kulturen tilpasset strategien og de nye utfordringer og krav organisasjonen står overfor?
  • Hvilken miks av verdier er viktig i din organisasjon?
  • Hvilken lederkompetanse trengs?
Forfatterne ønsker med boken Identifisering og endring av organisasjonskultur å hjelpe deg med slike spørsmål. De gir ingen lettvinte svar og raske oppskrifter, men presenterer et velprøvd analytisk rammeverk og en metodikk for å kunne identifisere og endre organisasjonskultur og ledelseskompetanse.

Forfatterne tar utgangspunkt i etablert teori, et omfattende empirisk materiale og egen konsulentpraksis. Grunnholdningen deres er analytisk, pragmatisk og konstruktiv. Cameron og Quinn får frem at verden er tvetydig og utspiller seg i paradoksene. De vet at det er krevende å få til bevisste endringer av organisasjonskultur, men at det nettopp derfor er viktig å vite hva man gjør. Boken har blitt en internasjonal bestselger innen fagbøker, med stor aksept både i akademia og blant praktikere. Den norske oversettelsen er basert på 3. utgave av Diagnosing and Changing Organizational Culture fra 2012.

Boken bygger på det anerkjente «The Competing Value Framework», som er et rammeverk for å identifisere og endre organisasjonskultur og ledelsesprofil. Dette rammeverket, sammen med praktiske verktøy som presenteres i boken, gjør det lettere å gå fra analyse til handling og gjennomføring.

Boken egner seg godt for studenter på bachelor- og masternivå. Den er også spesielt nyttig for ledere på alle nivå, og for dem som jobber med organisasjons- og lederutvikling i stabsfunksjoner eller som konsulenter.

Til toppen

Sagt om boka

Professor Torodd Strand, forfatter av boken «Ledelse, organisasjon og kultur»:
«Ouinn og Cameron har levert eit svært viktig bidrag til organisasjonsanalyse ved sine tankar om "konkurrerande verdiar" og ulike organisasjonskulturar. Modellane og metodikken er bygd på truverdig teori prøvd på store mengder data. Firedelinga av kulturtypar; hierarki, marknad, klan og adhockrati gir intuitiv meining. Ved kartlegging etter denne metoden kan den einskilde få stoff til refleksjon og organisasjonar instruktivt materiale til eigenanalyse og utviklingsarbeid. Etter kvart som denne metoden blir tatt i bruk, vil vi kunne få norske referansepunkt for ulike bransjar og sektorar.»

Per Tronsmo, Utdanningsdirektoratet:
«Cameron og Quinn tilbyr et teoretisk rammeverk som også lett kan brukes praktisk. Det har vært med på å danne bakgrunnen for de kompetansekravene og det rammeverket som ligger til grunn for den nasjonale rektorutdanningen i Norge. Det knytter sammen organisasjon og ledelse på en utmerket måte. Rammeverket har også vært benyttet av AFF i en rekke utviklingsprosjekter, både i offentlig og privat virksomhet.»

Til toppen

Presse Identifisering og endring av organisasjonskultur
Forfatter(e)
Kim S. Cameron er professor ved Ross School of Business, University of Michigan. Han har en omfattende produksjon av akademiske artikler og bøker om emnene organisatorisk endring, effektivitet, kvalitetskultur og lederutvikling. Hans nåværende forskningsinteresser er tilgivelse, takknemlighet, godhet og medfølelse i og ved organisasjoner, og disse dydenes betydning for individuell og organisatorisk ytelse.

er professor ved Ross School of Business, University of Michigan. Han har skrevet en rekke akademiske artikler og bøker innen organisasjon og ledelse, men er særlig interessert i emnene lederskap, visjon og endring. Han har lang praktisk erfaring med endringsprosesser i store selskaper.